Условия за използване на www.bgben.co.uk

Bgben.co.uk е сoбствeнocт нa PA Events. Компанията е регистрирана в Англия и Уелс под No.05116452 и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилни оператори, регистрация в каталог на безплатни обяви, публикуване на прес съобщения и рекламни карета, наричани за краткост УСЛУГИТЕ.

BGBEN.co.uk предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ, кoитo могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. BGBEN.co.uk не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ.

УСЛУГИТЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят “във вида, в който са” и това, че BGBEN.co.uk не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
– да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

– да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, DIR.BG има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.
С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, BGBEN.co.uk уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

Отговорността за съдържанието на всички обяви, съобщения, текстове, файлове, снимки, изображения или друг материал публикувани или препратени през BGBEN.co.uk посредством линкове, банери, рекламни текстове или други, се носи от лицето, което ги публукува.

Чрез страници на сайта, Вие получавате достъп до линкове и/или материали отнасящи се до други уебсайтове, продукти, сървъри, мрежи, информационни и други системи, софтуер, програми и интернет като приемате, че тази информация, до която достигате не зависи от АДМИНИСТРАТОРА на сайта и същия не носи отговорност за достоверността на информацията.

С настоящите условия, Вие се съгласявате да не публикувате/препращате потребителите към съдържание, което е:

– незаконно, подвеждащо, заплашващо, дискриминиращо или като цяло – накърняващо личността на база религия, раса, цвят на кожата, пол, произход, възраст, инвалидност, сексуална ориентация, порнография, съдържание, което е невярно или съдържание представено за публикувано от наше име или от името на наш служител или представител, съдържание, което съдържа препращащи линкове към реклами и рекламни уебсайтове както и непозволена реклама или реклама увреждаща трети лица;

– рекламиране на нелегални или незаконни услуги и продукти;

– файлове които съдържат вируси или файлове разрушаващи компютърен софтуер, хардуер и други зловредни софтуерни продукти;

– съдържание, което е против сайта ни или влияе по някакъв начин на клиентите на сайта да се възползват от нашите услуги;

– съдържание с неверни e-mail и информация, подвеждащи линкове;

Всички текстове с подобно съдържание ще бъдат незабавно прамахвани от АДМИНИСТРАТОРА. Абсолютно е забранено изпращането на непозволени рекламни съобщения-spam,

както и използването на софтуер, който може да навреди на нормалната работа на сайта.

В допълнение на тези условия Вие също така се съгласявате да не:

– копирате текстова, звукова, видео или каквато и да е информация от страниците на bgben.co.uk без разрешение от АДМИНИСТРАТОРА;

Платена реклама

BG BEN.co.uk предлага публикуване на безплатни обяви за определен срок, както и възможност да публикувате реклами и рекламни банери, насочващи потребителите към Вашия сайт или услуга.

Рекламните позиции и тарифи са описани в УСЛОВИЯТА ЗА РЕКЛАМА.

При установяване на нарушение в публикуваната реклама, АДМИНИСТРАТОРЪТ премахва съответното съдържание от нашите страници , като заплатената такса не се възстановява.

Прекратяване на услугите за ползване

Вие се съгласявате, че BGBEN.co.uk има право да преустанови достъпа Ви до ползване на нашите услуги, както и да блокира е-мейла или IP адреса Ви, при случай, че не спазвате настоящите условия.

Собственост

Забранено е всяко копиране, дубликация или каквато и да е подобна визуализация на сайта или на части от него. В тази връзка Вие се съгласявате да не извършвате такава или подобна дейност.

Допълнителни разпоредби

Приемайки настоящите условия, Вие напълно отговаряте за Вашите действия, и ако те са в разрез с условията – носите съответната отговорност пред Закона.

Terms & Conditions of Use of www.bgben.co.uk

Chapter I . SUBJECT

(1) The purpose of the current Terms & Conditions, further referred to as the T&C is to regulate the relations between the WEBSITE www.bgben.co.uk, further referred to as the SUPPLIER of services and the recipient of services, further referred to as the USER of information society SERVICES.

(2) By entering, browsing and using the WEBSITE, the USER acknowledges and accepts to be bound by the current T&C.

(3) The T&C can be changed and modified and new terms can be added unilaterally at any time by the administrator of the WEBSITE. Any such changes come into force as of the date of their publishing on the WEBSITE.

Chapter II. INFORMATION ABOUT THE SUPPLIER OF SERVICES

(1) The WEBSITE www.bgben.co.uk is a property of PA Events Ltd.

(2) Address of the SUPPLIER: BG BEN Newspaper, 1st Floor, 79 West Ham Lane, Stratford, London, E15 4PH

(3) Email of the SUPPLIER: inbox:@bgben.co.uk

(4) PA Events Ltd. is a registered charity in England and Wales with registration No. 05116452.

Chapter III. CHARACTER OF SERVICES

(1) The SERVICES provided by the SUPPLIER are information society services as defined in the Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002.

(2) The SERVICES by virtue of these T&C are the following activities:

– access to information and databases via the Internet or mobile operators

– registration in a free advert catalogue

– publishing of messages and advert boxes

(3) The SUPPLIER provides and the USER uses the SERVICES according to the details, published on the current WEBSITE.

Chapter IV. PRICE OF SERVICES

(1) As part of its SERVICES, the WEBSITE offers publishing of adverts for free for a certain period of time

(2) The WEBSITE also offers paid advertisements: publishing of advertisements and advert banners, pointing the USERS to your website or service.

(3) In the cases described in the above section, the SUPPLIER provides these SERVICES in exchange for remuneration, which is owed by the USER according to their chosen subscription plan.

(4) Information regarding the different aspects of the above SERVICES is available at our WEBSITE.

(5) The USER pays the price for the SERVICE to the SUPPLIER in accordance with the price list of the SUPPLIER when the USER is taking advantage of a paid service.

(6) The SUPPLIER confirms the receipt of payment through activation of the SERVICE or other suitable confirmation method.

V. PROVISION OF SERVICES AND TECHNICAL STEPS FOR A MAKING A CONTRACT

(1) The current T&C are applied to both SERVICE, which require registration and SERVICES which do not require registration.

(2) In order to use the SERVICES, the USER chooses a password for remote access. It is defined by the USER via online registration in the WEBSITE, according the procedure in these T&C.

(3) By filling in their data and ticking the box and pressing the button ‘I accept the T&C of the website’ the USER declares that they are familiar with these T&C, they agree with their content and are obliged to unconditionally follow them.

(4) The SUPPLER confirms the USER registration by sending an email to the email provided by the USER. The SUPPLIER sends information regarding the activation of the registration. The USER confirms the registration and the conclusion of a contract by clicking on the link in the activation email. After the confirmation on behalf of the USER, a USER account is created and the contractual relation between USER and SUPPLIER is taking effect.

(5) A contract with the SUPPLIER can be made in both English and Bulgarian.

VI. ENDING OF CONTRACTUAL RELATIONS

(1) The contract for supply of SERVICES ends:

– with the end of the contractual period according to the contract;

– with the termination of USER registration on behalf of the USER;

– in cases of liquidity of either side of the contract;

– by mutual agreement in writing;

– unilaterally with a notice by either side in cases of breach of contract by the other side;

– by objective impossibility of either side to fulfil its obligations;

(2) The SUPPLIER reserves the right to terminate the contract at their own will and without any notice in cases of use of services on behalf of the USER in breach of the T&C, the law in England and Wales or the general EU rules.

VI. LACK OF OBLIGATION TO MONITOR

(1) The USER understands and accepts the fact that the SERVICES as provided as they are.

(2) The SUPPLIER does NOT bear any responsibility to monitor the information, which he saves, transfers and makes accessible to the USER through the WEBSITE. This includes, but is not limited to activities such as checking the timeliness of information, the deleting of information, impossibility to save personal settings or communication of USERS.

(3) The SUPPLER does NOT guarantee the intermittent accessibility of the WEBISTE.

(4) The SUPPLIER does NOT bear any responsibility for damages or losses of the USER caused by intermission, inaccessibility, use or inaccuracy in the WEBSITE content.

(5) The SUPPLIER does not bear any responsibility for the content of advertisements, messages, texts, files, pictures, images or other material put on the WEBSITE through links, banners, advert text or else. The responsibility for these is borne by the person who publishes them or to whom they belong.

(6) The SUPPLIER does not bear any responsibility for the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and the materials found or offered on the WEBSITE for any particular purpose.

(7) The use of the WEBSITE and any information or materials on this website is entirely at the USER’s risk, for which the SUPPLIER is not liable.

(8) It shall be the USER’s responsibility to ensure that that any products, services or information available through the WEBSITE meet your specific requirements.

VII. CACHING – HOSTING AND LINKING

(1) For avoidance of doubt, caching of this site is permitted by the SERVICE provider, acting in the normal course of its business as provided for in the Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002.

(2) The SUPPLIER of SERVICES, including the storing of information provided by the USER of SERVICES, does not bear responsibility for its content, as well for the activities of the USER of SERVICES.

VIII. USER OBLIGATIONS

By accepting these T&C, the USERS are obliged to:

(1) use the SERVICES bona fide and only for the purposes they are supposed to be used.

(2) NOT to use software, scripts, program language or other technologies, which could create inconvenience or difficulty in using the WEBSITE by other USERS

(3) NOT to use the SERVICES contrary to the applicable legislation

(4) to provide themselves the hardware needed for accessing the SERVICES

(5) to provide accurate, correct and full information about themselves when filling in the registration form

(6) to update in a due course the information about themselves in the light of their accuracy, correctness and completeness

(7) NOT to publish content which is:

– illegal

– misleading

– threatening

– discriminatory on any ground

– incorrect

– misrepresented as published by the WEBSITE

– with links to adverts, websites and/or adverts, damaging or potentially damaging other USERS or third parties

– containing viruses, files damaging software and hardware and other malware

– containing information against the WEBISTE as well as content, which prevents other USERS to take advantage of the SERVICES.

– containing incorrect email addresses or misleading links

IX. ADDITIONAL TERMS REGARDING THE SUPPLIER

(1) The SUPPLIER reserves the right to temporary limit or stop the provision of SERVICE in the light of improving their quality, maintenance, handling failures or other such activities.

(2) In the above cases, the SUPPLIER is obliged to restore the access to the SERVICE in a due course after the above work has been carried out.

(3) On obtaining actual knowledge of breach of contract of an advertisement which has been published, the SUPPLIER has the right to remove the content from the WEBISTE. The payment agreed upon in the contract is not to be returned.

(4) The potential invalidity in the above T&C does not lead to voidance of the contract.

(5) The SUPPLIER does not bear any responsibility for the content of information displayed after automatic search.

X. PERSONAL DATA

(1) The SUPPLIER takes all possible measures to protect the personal data of the USERS.

(2) The responsibility for keeping safe the Users’ passwords is borne by the USERS.

(3) The SUPPLIER only sends data through the medium of email. The email address used by the SUPPLIER is the one that the user has freely given during the registration process.

(4) The USER agrees that the SUPPLIER has the right to process their personal data in accordance with the regulations of the Data Protection Act 1998.

(5) The SUPPLIER reserves the right to ask for verification of the USER’s identity or any of the circumstances the USER has put down during their registration in the WEBSITE at any time – before, during or after the registration.

(6) In cases of the USER forgetting or losing their user name or password, the SUPPLIER reserves the right to apply a ‘Forgotten Password’ procedure.

XI. INTELLECTUAL PROPERTY

(1) The software, its codes, databases, publications, images, graphics, texts, pictures, audio- and video material, the whole information, published in the website as well as all elements, including its graphic design are subject to intellectual property right unless otherwise stated.

(2) All trademarks, logos, names of advertisers are property of the respective advertisers and partners.

XII. DEFINITIONS

The following definitions are followed in the current T&C:

(1) SUPPLIER is any natural or legal person providing an information society service.

(2) The USER is any natural or legal person who, for professional ends or otherwise, uses an information society SERVICE, in particular for the purposes of seeking information and making it accessible.

(3) The WEBSITE under the current T&C is the website www.bgben.co.uk, property of PA Events Ltd.

(4) The SERVICES that the WEBSITES provides are described in detail in Chapter III s. (2) of the current T&C. Our SERVICES also include the opportunity to get in touch with us. The SERVICE under the Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 is defined as any service normally provided for remuneration at a distance by means of electronic equipment for the processing and storage of data at the individual request of recipient of a service.

(5) The T&C are the regulations used in order to regulate the relations between SUPPLIER and USER.