РЕКЛАМА

Реклама във вестник БГ БЕН

Цени за  реклама

На първа страница:  £ 3.50/кв.см
На 2-ра, 3-та и последна страници: £ 1.60/кв.см.
На 4-та, 5-та, 20-та и 21-ва страници: £ 1.20/кв.см.
На всички останали страници: £ 0.80/кв.см.
Всички страници на вестник БГ БЕН се печатат в пълен цвят.

Отстъпки

За размер на рекламно каре:
10% за рекламно каре над 100 кв.см.
15% за рекламно каре над 300 кв.см.
25% за рекламно каре заемащо цяла страница
За брой публикации:
10% за повече от 10 публикации
20% за повече от 20 публикации

Общи рекламни обеми на страницата

Рекламен обем на страница: 924.60 кв.см.
Половина страница:   464 кв.см.
Четвърт страница: 232 кв.см.
Една осма страница:  116 кв.см.
Една шестнадесета страница:  58 кв.см.

Офертата „Small Box“ каре

Едно лесно и ефективно решение, ако искате вашата малка бизнес-обява да се откроява сред останалите. Предлагаме ви каре с фиксирани размери 4.2 х 4.2 см., срещу сумата от £30 и период от 3 месеца, през който вашето каре-обява ще бъде публикувано на страниците на БГ БЕН.

Технически изисквания за размерите на каретата

Вашето каре в БГ БЕН може да име една от следните възможни основи:

– 4.2 см.
– 8.7 см.
– 13.3 см.
– 17.8 см.
– 22.3 см.
– 26.8 см.
Минимална височина – 2 см.
Максимална височина – 34.5 см.

Общи параметри на вестника

Формат: таблоид
Цветност: пълноцветен
Размер на страницата: 26.8 см. х 34.5 см.
Брой страници: 40
Периодичност: двуседмичник
Броеве, печатани за 1 календарна година: 24
Брой колонки на страница: 6
Широчина на колонката: 4.2 см.
Разстояние между колонките: 0.3 см.

 

 

Реклама в WEB сайта

Цени за реклама

Публикуване на рекламни банери на уебсайта

Формат на банерите, които се приемат за рекламните полета – jpg, png, gif Формат на динамичните банери за рекламните полета – animated gif, swf

РЕКЛАМЕН БЛОК ПЪРВА СТРАНИЦА   (съдържа 4 хоризонтални банера)
Размери на всеки банер
ширина: 270 px ; височина: 160 px  резолюция 72dpi
Месечен хостинг – £50
10% отстъпка за предплатен период от 6 месеца
15% отстъпка за предплатен период от 10 месеца
25% отстъпка за комбинирана реклама във вестника и уебсайта

РЕКЛАМЕН БЛОК ПЪРВА СТРАНИЦА   (съдържа 2 хоризонтални банера)
Размери на всеки банер
ширина: 510 px ; височина: 340 px  резолюция 72dpi

 

 

 

 

Ценова политика

Издателите на БГ БЕН си запазват правото на промяна в цените на рекламата, като се задължават да обявят това на страниците на вестника минимум две седмици по-рано. Промените няма да важат за вече сключени договорености.

За реклама в БГ БЕН

Ивелин Митев
Тел. 078 8867 6471
reklama@bgben.co.uk