Издава: PA EVENTS LTD. Компанията е регистрирана в Англия и Уелс под No.05116452
Редакционен адрес: BG BEN Newspaper, 1st Floor, 79 West Ham Lane, Stratford, London E15 4PH

КОНТАКТИ

Телефон : +44(0)20 3411 0802
inbox@bgben.co.uk

Дирекционен съвет:
Северино Кожухаров
Нежди Халил
Цветомир Иванов

Маркетинг, реклама и контакт за Великобритания:

Ивелин Митев
Тел . 020 3411 0802
Моб . 078 8867 6471
reklama@bgben.co.uk

Координатор:

Мустафа Халил
Нежди Халил
inbox@bgben.co.uk

Коректор:

Антония Попова

Предпечатна подготовка:

Павел Иванов
pavel2asi2@gmail.com

Главен редактор:

Антония Попова
Моб . +359 (0) 8891 20460
inbox@bgben.co.uk

Редакционен екип на вестник БГ БЕН:

Вътрешна и външна политика, образование, здравеопазване и бизнес
Антония Венцеславова

Култура и изкуство
Тони Рок
Rock_Arena@abv.bg

Сигнали от читатели

inbox@bgben.co.uk