May 19, 2024

25 български фирми получиха възможност да започнат сътрудничество, да развият нови партньорства и да се възползват от знанията на водещи експерти в областта на технологиите по време на TECH EU Summit, който се проведе в Лондон. Българската изпълнителна агенция за малки и средни предприятия осгиури участието с институционален щанд на българските стартъп компании на Международната конференция Tech EU Summit London 2024, провела се под мотото “Shaping Tomorrow’s Tech Today”.

В събитието се включиха предприемачи, инвеститори, бизнес лидери, представители на правителствени институции и медии, с цел да се подпомогне устойчивия растеж на глобалните технологични иновации и отговорно развитие на стартиращи екосистеми.

Българската делегация бе водена от изпълнителния директор на агенцията д-р Бойко Таков. По време на конференцията българският посланик в Лондон Тихомир Стойчев посети българския щанд и се срещна с представители на българските фирми.

Събитието Tech EU Summit London 2024  е част инициативата #BreakingGrounds, която  обединява усилията на бизнес, медия и правителство в подкрепа на българските стартиращи и технологични компании, която инициатива се осъществява с изключителната подкрепа на ИАНМСП. В рамките на конференцията имаше реализирани три панелни дискусии с българско участие, посветени на европейската сделка, изкуствения интелект и климатичните промени.

Агенцията предприе това начинание  в  изпълнение на Дейност 5  по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 г.

 

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!