August 5, 2022

Английската централна банка повиши с 0,5 процентни пункта британската лихва, която достигна до 1,75%. Целта е да се ограничи инфацията от 9,4%, която бие рекорди за последните 40 години. Очакванията са, че тя ще продължи да се повишава и през четвъртото тримесечие ще достгине 13%. Инфлацията ще остане на много високи нива и през 2023 година, преди да падне до целта от 2% в следващите две години.

Експертите отчитат, че растежът на БВП в Обединеното кралство се забавя. Последното покачване на цените на газа доведе до друго значително влошаване на перспективите за дейността в Обединеното кралство и останалата част от Европа. Очаква се Обединеното кралство да влезе в рецесия от четвъртото тримесечие на тази година. Предвижда се реалният доход на домакинствата, след облагане с данъци, да спадне рязко през 2022 г. и 2023 г., докато растежът на потреблението ще стане отрицателен.

Английската централна банка отчита и характеристиките на пазара на труда, който остава напрегнат, а вътрешните разходи и ценовият натиск са повишени. Съществува риск по-дълъг период на външно генерирана ценова инфлация да доведе до по-траен вътрешен натиск върху цените и заплатите. С оглед на тези съображения Комитетът гласува за увеличаване на банковия лихвен процент с 0,5 процентни пункта, до 1,75%, се посочва още от доклада на заседанието.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!