June 22, 2023

За пореден път основният лихвен процент в Англия се увеличи с 0,5% процентни пункта и вече е 5%. Решението е на Английската централна банка, която продължава да предприема действия за овладяване на инфлацията до 2%. Поредният скок на лихвения процент се налага, тъй като сега инфлацията е 8,7%, което е над четири пъти повече от основната цел на финансовата институция.

Комитетът за паричната политика на банката продължава да следи отблизо въздействието на значителните увеличения на банковия лихвен процент. От финансовата институция прогнозират, че заради по-големия дял на ипотечните кредити с фиксиран лихвен процент, пълното въздействие на повишението няма да се усети известно време.

Бизнес проучванията показват, че тримесечния ръст на БВП ще е около ¼% в средата на тази година. Индикаторите за разходите на домакинствата имат тенденция към леко засилване. Заетостта се е увеличила с 0,8% през трите месеца до април, което е по-високо ниво от  очакваното към момента. Вероятно този силен ръст на заетостта се дължи на допълнителния спад на икономически неактивните хора. Коефициентът на безработица обаче остава непроменен и е 3,8%.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!