May 9, 2024

Комитета за парична политика на Bank of England реши да остави без промяна основният лихвен процент от 5,25%. Решението за запазване на банковата лихва беше прието със седем гласа „за“. Само двама от членовете на комитета гласуваха за намаляването и с 0,25 процентни пункта до 5%.

От финансовата институция прогнозират, че през тази година ще има увеличение на Брутния вътрешен продукт на Обединеното кралство, но в същото време очакванията са, че растежът ще остане по-слаб.

В доклада се казва още, че инфлацията ще спадне под 2 на сто в периода между април и юни. Но се очаква отново повишение до 2,6% през втората половина на годината. От банката отчитат, че продължават да съществуват възходящи рискове от геополитически фактори за краткосрочната инфлационна перспектива, въпреки че развитието на ситуацията в Близкия изток досега е имало ограничено въздействие върху цените на петрола.

Паричната политика ще трябва да остане рестриктивна достатъчно дълго, за да върне инфлацията до целта от 2%.

Следващият доклад на банката се очаква на 20 юни.

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!