June 16, 2021

Лидерите на Г-7 се ангажират да използват всички ресурси, за да гарантират, че разруха, причинена от пандемия като Covid-19, никога няма да се повтори. На втория ден от срещата си в Корнуол, те излизат с декларация, в която се включват мерки в тази насока.

 

Партньорството за готовност за пандемия ще публикува независим доклад „100-дневна мисия за отговор на бъдещите заплахи за пандемия“, който съдържа реални препоръки за това как правителствата и другите могат бързо да реагират на евентуални бъдещи огнища. Една от целите на лидерите е намаляване на времето, необходимо за разработване и лицензиране на ваксини, лечение и диагностика за всяка бъдеща болест до под 100 дни, ангажимент за укрепване на глобалните мрежи за наблюдение и капацитет за геномно секвениране и подкрепа за реформиране и укрепване на Световната здравна организация.

 

75% от новите човешки болести произхождат от животни и тези заболявания се появяват с нарастваща скорост. Контролът на тези болести е ключов елемент от 5-точковия план на британския министър-председател Борис Джонсън за предотвратяване на бъдещи пандемии, изложен в ООН миналата година – първият план, формулиран от лидер на Г-7 относно готовността за пандемия. За да спрат новите болести, които се пренасят от животни, преди да изложат хората на риск, Обединеното кралство ще създаде британски център за производство и иновации на животински ваксини.