June 16, 2021

Българското посолство в Лондон изпрати писмо до Централната избирателна комисия в България във връзка с неяснотите, които са свързани с приемане и предаване на протоколите от СИК на територията на Обединеното кралство.

БГ БЕН публикува изпратеното до ЦИК становище на Посолството във връзка с повдигнатите в писмото въпроси:

Във връзка с получено писмо от Мрежата на изборните доброволци в чужбина (по-горе), съдържащо редица предложения, бихме искали да изразим следното становище на Посолството по тях.

Изцяло подкрепяме предложението всички изборни книжа да бъдат изпратени директно до СИК в местата извън Лондон, в които се определи да бъдат разкрити секции и в които няма да има представител на Посолството. Те могат да бъдат изпратени или до определения за председател на съответната СИК, или до предложения от местната общност и одобрен за представител на МВнР. При настоящите условия Посолството няма възможност да осигури разнасяне на изборните книжа до всички 35 секции! Ако все пак те бъдат изпратени до нас, то тогава ние ще бъдем принудени да ги препратим с куриерска фирма, което значително ще оскъпи и усложни процеса в сравнение с директното им изпращане от България.

По отношение на предложението за изпращане обратно на изборните книжа след края на изборния ден по пощата или с куриерска фирма смятаме, че то противоречи на закона. В същото време, ако ЦИК прецени, че то е законосъобразно, ние не бихме се противопоставили на подобно действие, което наистина сериозно ще облекчи процеса и съответно – членовете на СИК. Особено в ситуация на пандемия и ограничения пред пътуванията, подобно решение със сигурност би било приветствано от всички.

За всички секции в Лондон Посолството ще осигури предаване и приемане на изборни книжа, материали, техника и др
Предвиждаме да изпратим извън Лондон и трима командировани служители на Посолството, включително до Шотландия. Те ще имат ангажимент да съберат изборните книжа от най-отдалечените от Лондон секции, които са около половината от общия брой. От другите секции, в които няма да има представител на Посолството, наистина ще се очаква да донесат изборните книжа до Лондон. Това трябва да се извърши със собствен транспорт, което съответно трябва да бъде и заплатено. На повечето секции подобна вероятност вече е обяснена и от тях е изразена готовност за съдействие. Предстои да бъдат уведомени и другите.

 

За секцията в Северна Ирландия, както и в минали години, предлагаме те да занесат изборните книжа до посолството в Дъблин. СИК имат готовност за това, но трябва да се прецени дали подобно действие е разрешено, съгласно действащите към 4-5 април ограничения за пътуване в Ирландия.

 

Относно предложението Посолството да поиска чрез Форин офис съдействие за приоритетно ваксиниране на желаещите членове на СИК смятаме, че колкото и благородна и резонна да е подобна молба, то тя е неприложима на практика. Дори и да приемем, че имахме списъците на всички членове на СИК преди 29 март, за да ги подадем на NHS (Националната здравна служба), подобна молба към Форин офис ще бъде приета като необоснована и няма изгледи за успех. Следва да напомним, че правителството отказа поставяне на ваксина на основание приоритетни групи, извън вече определените, въпреки че подобни основателни искания имаше за учителите и полицейските служители. Освен това, на всички запитвания на дипломатическия корпус за евентуално приоритизиране на основание key workers (например за служители в консулските служби) неизменно е получаван един и същ отговор – всеки ще получи ваксина, когато му дойде редът. Не се допускат изключения, ако лицето не попада във вече определените приоритетни, или рискови групи.

 

Несъстоятелен изглежда последният аргумент, че „…имунизационният статус е решаващ фактор за мотивация на изборните доброволци за участие в съставите на СИК“. Комбинирано с искането за приоритетно ваксиниране, подобна скрита заплаха за масово оттегляне на членове на СИК може да се тълкува като опит за заобикаляне на действащите в Обединеното кралство правила с цел поставяне на ваксина. До момента никой от предложените за членове на СИК не е изразил пред Посолството подобна причинно-следствена връзка и че би се отказал, ако не получи ваксина. Всички са подали своите предложения с ясното съзнание, че няма да бъдат ваксинирани. В същото време, ако наистина се стигне до масови откази в последния момент, това по-скоро би приличало на саботаж и ще следим внимателно развитието на въпроса.

 

Все пак, в случай на получаване на изрични указания, Посолството ще отправи запитване към Форин офис.