December 21, 2021

Европейската комисия прие правила, свързани с цифровия сертификат на ЕС за COVID, с които се установява задължителен срок от 9 месеца (точно 270 дни) за валидност на сертификатите за ваксинация за целите на пътуването в рамките на ЕС. Ясният и уеднаквен срок на валидност на сертификатите за ваксинация ще гарантира, че мерките за пътуване ще продължат да бъдат координирани, както призова Европейският съвет след последното си заседание от 16 декември 2021 г.

Новите правила ще гарантират, че ограниченията се основават на най-добрите научни доказателства, както и на обективни критерии. Непрекъснатата координация е от съществено значение за функционирането на единния пазар и ще осигури яснота за гражданите на ЕС при упражняването на правото им на свободно движение.

До момента в ЕС са издадени 807 милиона сертификата. С цифровия сертификат на ЕС за COVID бе установен световен стандарт: досега към системата са се присъединили 60 държави и територии от пет континента.

С новите правила за пътуванията в рамките на ЕС се хармонизират различните правила в отделните държави членки. Този срок на валидност е съобразен с насоките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, според които се препоръчват бустерни дози най-късно шест месеца след приключването на първия цикъл на ваксинация. Сертификатът ще остане валиден за гратисен период от още три месеца след тези шест месеца, за да се гарантира, че националните кампании за ваксинация могат да се адаптират и че гражданите ще имат достъп до бустерни дози.

Новите правила относно срока на валидност на сертификатите за ваксинация се прилагат за целите на пътуванията. Когато въвеждат различни правила за използване на сертификатите на национално равнище, държавите членки се насърчават да ги приведат в съответствие с тези нови правила, за да се предостави сигурност за пътуващите и да се намалят смущенията.