December 17, 2021

Здравните министри от Г-7 се обединиха около становището, че Omicron е най-голямата заплаха за глобалното обществено здраве в момента. Днес те проведоха последната си среща от председателството на Обединеното кралство, като се съсредоточиха особено върху много тревожното развитие на новия вариант на коронавируса.

Силно обезпокоени от увеличаването на случаите, министрите се съгласиха, че тези събития трябва да се разглеждат като най-голямата заплаха за световното обществено здраве. По-важно от всякога е тясно сътрудничество и наблюдение, както и споделяне на данни. Това ще бъде от ключово значение за справяне с бързо развиващата се ситуация.

Министрите повториха ангажимента за изпълнение на обещанията в последните декларации на Г-7 и Г-20 за справяне с продължаващата пандемия и изграждане на отбрана за бъдещето. След обмена на информация между министрите те се съгласиха, че съвместната работа е от решаващо значение за отговора на бързо нарастващата вълна Omicron. Министрите подчертаха значението на справедливия достъп до диагностика, секвениране на генома, ваксини и терапевтични средства. Те също така се съгласиха с нарастващото значение на бустер кампаниите и редовните тестове наред с продължаващите нефармацевтични мерки. На срещата се потвърди непрекъснатата им подкрепа за COVAX, своя ангажимент към глобалните усилия за внедряване на ваксини и подкрепата си за ускорено разработване на ваксини, терапевтични средства и диагностика при пандемии.

Здравните министри от Г-7 също приветстваха тясното сътрудничество по време на председателството на Обединеното кралство на Г-7 относно клиничните изпитвания, глобалната здравна сигурност, антимикробната резистентност ( AMR ) и цифровото здраве. Министрите приветстваха новия германски здравен министър и се ангажираха да работят в тясно сътрудничество с Германия, докато поемат председателството на Г-7.

Говорител на британското здравно министерство каза, че Обединеното кралство имаше още един рекорден ден на бустерни удари, когато на 16 декември над 25 милиона души от всичките 4 нации подсилиха имунитета си с допълнителна доза.