October 6, 2023

С 14 % намаляват фирмите в Обединеното кралство, които очават през следващите три месеца цените им да се повишат. Това показва последното проучване на Британската търговска камара. За третото тримесечие по този показател положително са отговорили 41% от анкетираните.

66% от фирмите посочват, че разходите за труд са най-големият двигател на покачването на цените в повечето сектори. Индикаторите за вътрешни продажби, паричен поток, оборот и рентабилност са стабилни, но остават на ниско ниво .

Бизнес инвестициите продължават своята дългосрочна тенденция на спад, като само 23% отбелязват увеличение, тъй като процентът на фирмите, които се притесняват от лихвените проценти, нараства до 45%.

Проучването на неправителствената организация отчита, че активността в сектора на услугите се увеличава, но производството изостава. Едва 35% от фирмите отчитат увеличени продажби на вътрешния пазар, като този показател остава непроменен. 23% съобщават за намаление, а 42% съобщават за липса на промяна на продажбите.

28% от фирмите казват, че паричният им поток се е подобрил през последните три месеца, но при 26% има спад.

Проучането показва още, че бизнес доверието се е възстановило и вече е на стабилни нива. 53% от фирмите очакват увеличение на оборотите си през следващите 12 месеца.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!