January 24, 2022

Четири милиона клиенти тепърва трябва да подадат попълнената си данъчна декларация за данъчната 2020-2021 г. и да платят дължими данъци преди изтичане на крайния срок на 31 януари, предупредиха от Данъчната служба. Очаква се повече от 12,2 милиона клиенти да попълнят данъчна декларация за данъчната 2020-2021 година.

HMRC призовава милионите клиенти, които все още не са го направили, да  подадат данъчната си декларация, да платят неизплатените задължения или да създадат план за погасяването им, но преди да изтече крайния срок. Лихви ще бъдат прилагани за всички неплатени суми от 1 февруари. Няма обаче да се налагат наказания за късно подаване, ако декларацията се подаде до 28 февруари. Всеки, който не може да плати данъчните си задължения до крайния срок 31 януари, няма да получи глоба за забавено плащане, ако плати данъка си изцяло или определи време за плащане до 1 април.

Всичко по темата очаквайте в новия брой на вестник БГ БЕН, който излиза на 28 януари.