August 16, 2022

Отчетеното ниво на безработица в Обединеното кралство от април до юни е 3,8%, това показват данните на Националната статистика на Великобритания. Последните оценки сочат, че има леко намаление на нивото на заетост и малко увеличение на нивото на безработица. За сметка на това в данните за икономически неактивното население остават без промяна. Данните показват още, че намаляват и свободните работни места.

Коефициентът на заетост в Обединеното кралство за хората на възраст от 16 до 64 години е намалял с 0,1 процентни пункта през тримесечието до 75,5% и все още е под нивата преди пандемията от коронавирус. Въпреки това, броят на заетите хората над 16 годишна възраст се е увеличил от април до юни със 160 000.

През този период повече служители са били наети на  пълен работен ден. Тенденцията, която се отбелязваше от първите месеци на ковид пандемията за повишение на хората на непълно работно време, вече се обръща и техният брой през тримесечието намалява. На практика това показва възстановяване на бизнеса от големите спадове в ранните етапи на пандемията.

През първата година от пандемията броят на самостоятелно заетите работници е намалял и засега остава нисък, въпреки че се констатира леко увеличение през тримесечието.

За първи път от миналата година се наблюдава и увеличение на хората, които са без работа между 6 и 12 месеца. Коефициентът на икономическа неактивност остава непроменен през тримесечието и е 21,4%.

Свободните работни места от май до юли 2022 г. са били 1 милион 274 хиляди, което е по-малко с 19 800 спрямо предходното тримесечие.

Ръстът на средното общо заплащане на служителите (включително бонусите) е 5,1%, а на редовното (без бонусите) е 4,7%.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!