September 25, 2021

От Иво Митев

Ковид кризата все по-често изкарва на преден план важни въпроси пред обществото, върху които преди често се сещахме едва в последния момент. Новата икономическа реалност обаче кара все повече хора да се замислят ще имам ли работа, ще стигна ли до пенсия и на какви суми ще мога да разчитам на старини?

Държавна пенсия при навършване на 66 години и 10 години трудов стаж

Възрастта, на която могат да се пенсионират жените и мъжете в Обединеното кралство, е 66 години. За да получите държавна пенсия обаче, трябва да имате минимум 10 години трудов стаж, като не е задължително те да са последователни. Важно е обаче да се уточни, че точният размер на държавната пенсия зависи от времето, в което сте правили вноски за нея от Националното осигуряване. Максималният размер може да се получи само ако имате 35 години трудов стаж и навършена пенсионна възраст. Ако тези изисквания са налице, ще получавате по 179 паунда седмично (което е валидно за 2021 година).

Много от българите, които се осигуряват в Обединеното кралство, няма да имат необходимите 35 години при настъпването на пенсионната възраст, за да достигнат до максимален размер на държавната пенсия. Тук е мястото да уточним, че в случай, че годините стаж са между 10 и 35, се полага част от новата държавна пенсия.

Изчислението на държавната пенсия става на базата на специална формула. Взима се максималният размер на пенсията за година, която през 2021 година е 179 паунда седмично, и се разделя на 35. Така се получава, че при работник с 10 години трудов стаж  държавната пенсия ще бъде 51 паунда на седмица.

За първи път тази година държавните пенсии няма да бъдат индексирани с инфлационния индекс

Въпреки горещите обещания на партията на Борис Джонсън по време на предизборната кампания, че правилото за индексация на държавните пенсии няма да бъде променяно, тази година правителството даден заден ход.  Досега всяка година индексацията ставаше на базата на инфлационния индекс през юли, който обикновено е около 3%.

През 2021 година обаче този индекс е 8,8%. Почти трикратното увеличение на инфлационния индекс засега означава твърде големи разходи за държавната хазна. И по тази причина се очаква, че пенсиите ще бъдат индексирани по друг механизъм.

 Как се изчислява трудовият стаж?

За да си осигурите една година трудов стаж, вие трябва да отговаряте на едно или повече условия, а именно:

– Да сте работили и да сте плащали вноски за национално осигуряване.

– Да сте получавали кредити за национално осигуряване, когато сте били без работа, в майчинство или болногледачи.

– Плащали сте доброволно вноски за NI.

– Плащали сте намалена ставка на осигурителните вноски в случай, че сте били омъжени или сте вдовици.

– Работещите в чужбина също могат да получават държавна пенсия.

Как се формира трудовият стаж?

Има някои специфични изисквания за отчитане на трудовия стаж, а именно:

– Вие работите и печелите над 183 британски лири седмично от един работодател.

– Ако не плащате вноски за национално осигуряване, тъй като имате доход по-малък от £183 на седмица, също можете да получите квалификационна година. В случай, че печелите от 120 до 183 паунда на седмица от един работодател в рамките на една финансова година то тя ще се зачете като пълна за трудовия стаж.

– Имате възможност да получите и държавна подкрепа за национално осигуряване, ако не можете да работите по няколко причини:  заболяване или увреждане, или в случаите, когато сте болногледачи или безработни.

– Държавата поема вашите национални осигуровки, ако   поискате обезщетение за дете под 12 години (или под 16 години преди 2010 г.), получавате надбавка за търсещ работа, за заетост и поддръжка, или за грижа, ако не работите или получавате кредити за национално осигуряване.