January 25, 2023

Последните данни на Националната статистика на Обединеното кралство показват, че през 2022 година е намалял с 0,6% средният разполагаем доход на домакинствата, който е бил 32 300 британски лири.

Средният разполагаем доход за най-бедната пета от населението е намалял с 3,8% до £14 500 през финансовата 2022 година. Намаления се наблюдават и при средния първоначален доход и паричните обезщетения.

За сметка на това средният разполагаем доход за най-богатата част от населението се е увеличил с 1,6% и е достигнал до £66 000 за най-богатата пета от хората. Увеличения бяха наблюдавани и при средния първоначален доход, където ефектът не беше компенсиран от повишението на преките данъци.

Междувременно британската стастистика отчете, че идексът на производствените цени на изхода на предприятията се понижи през декември с 0,8%. Това е най-голямото намаление на цените на производителите от април 2022 година до сега.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!