December 30, 2023

2800 нарушители на обществения ред, в следствие на употреба на алкохол, тази година са били принудени да носят специалнии устройства за алкохол по време на празничните дни, включително и Нова година. Те са с хиляда повече спрямо същия период на миналата година.

Ако нарушителят е пил, устройството изпраща сиигнал до пробационния служител, който може да предприеме съответниите действия. Целта е да се защитят общностите от насилие и безредици.

Устойствата са изключително точни и при консумация на алкохолни напитки веднага вдигат тревога, а нарушителите ще бъдат изпратени в затвора.

Около 39% от всички насилствени престъпления в Обединеното кралство включват алкохол, включително домашно насилие, което може да нарасне по време на празничния период, както често показват данни, предоставени от благотворителни организации като Помощ за жените.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!