July 31, 2022

Във Великобритания намаляват случаите на деца до 10 годишна възраст, които са заразени с хепатит. Последните данни на Агенцията по здравна сигурност на Обединеното кралство показват, че до момента има 274 случая. Петнайсет от децата са преминали през чернодробна трансплантация.

Аденовирусът остава най-често откриващата се причина за заразяването. От регистрираните 274 случая, 258 са тествани за аденовирус, от които 170 (65,9%) са с открит аденовирус.

Проучване също установи силна връзка между аденовирусната инфекция и тази група от случаи.

Ролята, която коронавирусът (COVID-19) може да е изиграл, е допълнително изследвана – 4,4% от случаите са били положителни за ковид през 2-те седмици, водещи до приемането в болница, в сравнение с 4% в произволна извадка от спешна помощ. За да се разбере дали предишна ковид инфекция е повлияла, бяха изследвани случаи, които са имали положителни тестове за COVID-19 във всеки момент преди симптомите на хепатит. 11,9% от случаите са имали положителен тест за COVID-19 в сравнение с 15,6% в случайната извадка – разликата не е статистически значима.

„Разплитането на причината за нарастването на случаите на детски хепатит, наблюдавани през 2022 г., е сложно и множество направления на разследването сочат към възможността няколко различни фактора да са се комбинирали, за да причинят тежко заболяване при някои деца. Важно е да запомните, че е много рядко дете да развие хепатит и новите случаи, свързани с това огнище, вече са намалели. UKHSA продължава да работи с академични и международни партньори, за да разбере защо е възникнал този клъстер и всички бъдещи рискове“, каза д-р Мийра Чанд, директор по клинични и нововъзникващи инфекции.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!