May 24, 2023

Може би не съществува българин, чието сърце да не трепва на датата 24 май – най-българският и свиден празник, на който България чества просветата, културата и създаването на глаголицата от Кирил и Методий. Поклон и признателност пред тяхното дело! И всички ние, независимо къде сме по света, имаме пълното право да се гордеем, че сме българи!

През 2020 година българските депутати преименуваха този празник от Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост на Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Трийсет години по-рано, през 1990 година Народното събрание на България взима решение 24 май да бъде официален празник на страната.

На тази дата България се прекланя пред делото на светите братя Кирил и Методий, а страната става истинска картина на духовността – в почти всички градове има празнични шествия на ученици и учители, които са приветствани от развълнувани граждани. Чувството е неописуемо, защото страната не само има своята азбука и светите братя Кирил и Методий, но и успяла да съхрани своя дух и култура.

Историята на честването започва още през ХI век

Първите известни свидетелства за честването на празника са открити в арменски летопис от 1813 г., където се споменава за честване на светите братя на 22 май 1803 г. в Шумен. За първи път на 11 май 1851 г. в епархийското училище „Св. св. Кирил и Методий” в Пловдив по инициатива на Найден Геров се организира празник на Кирил и Методий – създатели на глаголицата. Денят 11 май не е случайно избран от Найден Геров – това е общият църковен празник на двамата светии. Във възрожденската ни книжнина първите известия за отбелязването на празника се срещат в „Христоматия славянского язъка” от 1852 г. на Неофит Рилски.

От 1863 г. 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли Кирил и Методий. С въвеждането на Григорианския календар през 1916 г. празникът, отбелязван от държавата и църквата, се чества на един ден – 24 май. След 1969 г. се провежда секуларизация чрез отделяне на църковния от светския календар, затова днес съществуват два празника – църковен (11 май) и светски (24 май).

За официален празник на България 24 май е обявен с решение на IX Народно събрание на 30 март 1990 година.

Учени искат 24 май да бъде национален празник на България вместо 3 март

Почти всяка година в навечерието на 24 май в България възниква дискусия – трябва ли този ден да е националният празник на страната. 14 историци още миналата година написаха писмо до Народното събрание, с което поискаха 24 май да е националният ни празник. Инициативата идва от Историческия факултет на Великотърновския университет, откъдето посочват, че Денят на българското слово, просвета и култура е единствената дата, която неизменно от средата на XIX век е преминала и оцеляла през всички епохи и власти и е празнувана в цялата българска етническа територия.

Историците отчитат факта, че нерелигиозните празници през десетилетията след Освобождението в България са много, сред които освен 24 май са още 3 март, 6 май, 6 септември, 22 септември, 1 ноември. При изработването на нов национален календар към тях могат да бъдат добавени и други важни за страната дати.

Български учени смятат, че от изброените празници съществува един, който не изпълнява изискванията за единство на нацията и идентификацията, същевременно е превърнат по политически причини в национален празник от отмиращата тоталитарна власт през 1990 г.

„3 март е ден, привнесен у нас като ден на възшествието на чужд владетел. На този ден през 1878 г. е подписан един предварителен договор без правни последствия, който не решава българския национален въпрос, а напротив, го задълбочава”, единодушни са историците. На 24 май нека се преклоним пред делото на светите братя Кирил и Методий!


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!