July 17, 2023

18 юли е дата, изписана със златни букви в българската история. На тази дата през 1837 година в Карлово е роден Васил Иванов Кунчев, българският Апостол на свободата, чиито завети и днес звучат актуално. А днес ние, неговите наследници, помним ли ги и спазваме ли ги?

Безспорно Васил Иванов Кунчев, известен повече като Васил Левски, е най-важният български революционер, чиито качества на организатор на революционното движение поставят и основите на Априлското въстание. Затова думата „свобода” неминуемо се свързва с името на Апостола – онази светла личност, без която българите нямаше да имат своето бъдеще и гордостта да имат своя държава, и да се зачита собствената им воля и добър живот.

Тук е мястото да си припомним, че вътрешната революционна организация, създадена и ръководена от Васил Левски, не само бележи връх в дълголетното освободително дело, но и стои в основата на следващото развитие на българската национална революция – на Априлското въстание и освобождението на България от османско владичество. Тя всъщност може да се разглежда не само от национална гледна точка, но и като постижение за европейското националнореволюционно и демократично движение през ХІХ век. Васил Левски е последователен революционер – демократ и борец за “свята и чиста република” и преди всичко за свобода – лична, национална, общочовешка. Той е борец за равноправието между народите, за политически и граждански права на етносите и малцинствата, за демократично устройство на обществото – българското, балканското, общочовешкото.

Наред с историческите си заслуги Левски е неизменен апостол на българската свобода и синоним на политическия и нравствения идеал на българина.

Какво обаче правим ние днес като българи?

Няма може би българин, чието сърце да не трепва в преклонение на датата 18 юли, когато България отбелязва рождението на своя Левски и си припомня неговото дело, безстрашието му, проницателността и думите, които парват като стрели, тълкуваме ги, споделяме ги, прекланяме се. А после? Задълбочаваме ли се в тях, вникваме ли в най-новите изследвания за живота и делото на Апостола на свободата? Взимаме ли пример от неговия живот, допитваме ли се до него?

Отговорите могат да бъдат различни, в зависимост от гледната точка и интелектуалните заложби на всеки един. Едно обаче е ясно – Васил Иванов Кунчев е неизчерпаем източник на енергия, светъл пример със своето безстрашие и саможертва. Един живот, посветен изцяло на родината. Докато нашият живот? Какъв е той, каква е цената му днес и на какви ценности стъпва? Ние, тук и сега, кои сме, защо сме? Въпрос, на който всеки трябва да си отговори, независимо къде се намира на световната карта. Защото, ако не го направим, ще оставим бъдещето на България, нашите деца, в нищото.

Затова тук е мястото да си припомним днес думите на Васил Левски, които са ни повече необходими от всякога, а именно:

 „…Кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправиме и се да си вървим наедно!…”

Повод всеки сам себе си да попита: днес достоен българин ли съм? И да се преклони пред Апостола на свободата на златната за България дата – 18 юли.

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!