June 30, 2021

Великобритания регистрира най-големите заеми от 1947 насам в публичния сектор. Данните са от първите предварителни оценки на финансите на Обединеното кралство за последната финансова година, която приключи през март 2021 г.

Заемите на публичния сектор в Обединеното кралство се оценяват на 303,1 милиарда британски лири, което е с 246,1 милиарда британски лири повече, отколкото през март 2020 година и почти двойно повече от стойността, която беше достигната през последната финансова криза през 2010 г .Това значително увеличение до голяма степен отразява въздействието на пандемията от коронавирус върху публичните финанси, като само схемите за подпомагане на засегнатите добавят 78,2 милиарда британски лири към заемите през финансовата година, която приключи през март 2021 година.

Публичните разходи са били 941, 7 милиарда, а приходите едва 523, 6 милиарда британски лири

Заемите компенсират недостига между разходите на правителството и други организации от публичния сектор и техните доходи от данъци. Приходите от данъци на централното правителство са били 523,6 милиарда британски лири, което е с 34,2 милиарда лири по-малко от тези през март 2020 г. Значително намаление има на приходите от налозите върху производството, като ДДС и митата. През същия период централните държавни органи са изхарчили 941,7 милиарда британски лири за ежедневни дейности (текущи разходи) през финансовата година до март 2021 г. Това е с 203,2 милиарда лири повече, отколкото през финансовата година, която приключи през март 2020 година.

Този ръст включва разходите от 78,2 милиарда британски лири за схемите за подпомагане на засегнатите от коронавируса, за задържане на работа (CJRS) и за подпомагане на доходите за самонаетите лица (SEISS).

Допълнителното финансиране, изисквано от правителствените схеми за подпомагане на засегнатите от коронакризата, съчетано с намалени парични постъпления и спад на брутния вътрешен продукт (БВП), са помогнали за прокарването на нетния дълг на публичния сектор, който в момента възлиза на 97,7% от брутния вътрешен продукт (БВП) – невиждано ниво от началото на 60-те години.

Общо правителството на Обединеното кралство и делегираните администрации са обявили поне 50 схеми за подкрепа на лица и предприятия по време на пандемията. В бюджета за 2021 г. финансовият министър Руши Сунак обяви няколко нови схеми в допълнение към разширяването на някои от тях. Те включват безвъзмездни средства за рестартиране за бизнеса, схема за ипотечно гарантиране и за заем за възстановяване.

Важно е да се отбележи, че това не са окончателни цифри; те ще бъдат преразгледани през следващите месеци.