June 30, 2021

Финансовите министри от Г-7 постигнаха в Лондон историческо споразумение за въвеждане на глобален корпоративен данък. Решението беше взето по време на срещата на министрите от седемте икономически най-развити страни – Великобритания, Франция, Германия, Канада, Япония, Италия и САЩ. Данъчната реформа беше договорена след двудневни преговори, председателствани от британския финансов министър Риши Сунак.

“Ние се ангажираме с глобален минимален данък от най-малко 15 процента за всяка държава”, се казва в официалното изявление.

Очаква се историческото споразумение да се финализира през следващия месец. Сега големи компании, които развиват своята дейност в различни страни, плащат налози, но според местното законодателство. Така се получава нелоялна практика, която ще бъде прекратена.

Новото споразумение, с което ще се установи минимален корпоративен данък от 15%, ще попречи на страните да се конкурират една с друга, като предлагат по-ниска ставка, за да привличат чуждестранни инвеститори. От друга страна, международните компании ще започнат да плащат справедливия си дял от налозите в страните, в които работят.

Финансовите министри също се съгласиха да следват водещата роля на Обединеното кралство при задължителното отчитане на мерките за климата, както и да се споразумеят за общи мерки за ограничаване на приходите от престъпления в областта на околната среда.

Гарантирайки, че пазарите играят своята роля в прехода към нулева стойност, групата се ангажира фирмите да отчитат въздействието на климата върху своите инвестиционни решения. Бяха набелязани и конкретни стъпки за борба с тези, които повлияват негативно върху околната среда.

„Тези исторически реформи са нещо, за което Великобритания настоява и е огромна награда за британските данъкоплатци – създавайки по-справедлива данъчна система, подходяща за 21-ви век. Това е наистина историческо споразумение и аз се гордея, че Г-7 показа колективно лидерство в този решаващ момент от глобалното ни икономическо възстановяване“, подчерта финансовият министър на Великобритания Риши Сунак.

Какво конкретно предвижда глобалната данъчна реформа?

Министрите на финансите постигнаха съгласие за принципите на амбициозното глобално решение за справяне с данъчните предизвикателства. То се базира на два стълба.

Първият стълб предвижда най-големите и най-печелившите мултинационални компании да плащат данък в страните, в които оперират, а не само там, където имат седалище. Правилата ще се прилагат за световни фирми с поне 10% марж на печалба. Предвижда се 20% от всяка печалба над 10% марж да бъдат преразпределени и след това обложени с данък в страните, в които работят.

По-справедливата система ще означава, че Обединеното кралство ще събере повече данъчни приходи от големи мултинационални компании и ще помогне за плащането на обществени услуги тук, във Великобритания.

Вторият стълб, около който министрите от Г-7 постигнаха единодушие, е да се прилага най-малко 15% глобален минимален корпоративен данък, действащ за всяка държава. Това ще създаде по-равнопоставени условия за фирмите в Обединеното кралство, като ще се предприемат мерки срещу избягването на данъци.

Споразумението е историческо, тъй като дискусиите по двата стълба продължиха дълги години. От друга страна, финансовият министър на Великобритания Риши Сунак има съществена роля за постигането му, тъй като той превърна темата в приоритет на британското председателство на Г-7.

Ускоряват се действията по теми, свързани с екологията

Министрите на финансите също решиха да ускорят действията по екологичните въпроси, следвайки стъпките на Обединеното кралство, като се ангажираха за първи път да включат съображенията, свързани с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие при вземането на икономически и финансови решения.

Обединеното кралство допринесе за привличането на страните от Г-7 към задължително оповестяване на мерки за климата в съответните икономики. Това идва малко повече от шест месеца, след като Великобритания поведе пътя като първата държава в света, която се ангажира да направи това още през ноември миналата година. Така се гарантира, че  глобалната финансова система ще играе своята роля за преход към нулева нетна стойност, тъй като инвеститорите по-добре разбират как фирмите управляват климатичните рискове и могат да разпределят финансиране по съответния начин.

Координираният подход на Г-7 е от решаващо значение за избягване на несъгласувана информация на пазарите и допълнителна бюрокрация.

В подкрепа на работата на Обединеното кралство за насърчаване на икономиката, която се грижи за запазване на околната среда, министрите на финансите приветстваха скорошното стартиране на работна група за финансовите оповестявания, свързани с природата.  Те се съгласиха да предприемат мерки срещу приходите от престъпления в областта на околната среда чрез въвеждане и укрепване на централните регистри на полезната собственост какъвто регистър вече е въведен в Обединеното кралство.

Публичното оповестяване на тази собственостще помогне на правоприлагащите органи да проследят неправомерно извлечените печалби, които се „изпират” чрез сложни фирмени структури. Те ще могат да установят и кой притежава или контролира компанията, а по този начин ще изправят престъпниците пред съда.

Повишената прозрачност ще предпази Обединеното кралство и останалата част от Г-7 и от други криминални заплахи, като корупция, измами и финансиране на тероризма.

Г-7 се ангажира с подкрепа към уязвими страни

Финансовите министри се ангажират с продължаваща подкрепа за най-бедните и най-уязвимите страни, докато се справят със здравните и икономическите предизвикателства, свързани с ковид кризата. Въз основа на подкрепата от 650 млрд. долара те се обединиха около идеята да обмислят активно доброволно насочване на част от разпределените средства, за да подкрепят по-нататъшни здравни нужди, включително ваксинациите, и да помогнат за по-екологично и по-стабилно икономическо възстановяване в най-засегнатите страни.

Г-7 също приветства усилията на Световната банка за глобално здравеопазване и призова институцията да използва финансовата си огнева мощ, за да помогнат на бедните страни да получат ваксини, включително чрез COVAX.  Г-7 също призова МВФ да увеличи усилията си за финансиране на доставката на ваксини и се съгласи частният сектор да се включи в този процес.

Финансовите министри се съгласиха, че трябва да действат сега, за да осигурят здравето и икономическия просперитет на гражданите в страните от Г-7 и този на бъдещите поколения.