June 30, 2021

Британското правителство обяви нова система за контрол на субсидиите в Обединеното кралство, която има за цел да осигури по-бърза и гъвкава подкрепа за британския бизнес след напускането на страната от ЕС

Внесеният днес в Парламента законопроект за контрол на субсидиите използва възможностите от напускането на бюрократичния режим на държавна помощ в ЕС, за да създаде нова система за субсидии, която може да даде възможност за ключови вътрешни приоритети, като изравняване на икономическия растеж в Обединеното кралство и стимулиране на вътрешна зелена индустриална революция.

Правителствените източници припомнят, че по време на членството на Обединеното кралство в ЕС, страданата е следвала режима на държавна помощ на ЕС, който уреждаше отпускането на субсидии – като безвъзмездни средства, заеми и гаранции. Съгласно системата на ЕС, всички субсидии, с изключение на тези по „Регламент за групово освобождаване“, трябваше да преминат през дълъг бюрократичен процес на предварително уведомяване и одобрение от Европейската комисия, забавяйки жизненоважните фондове да достигнат до съответните бизнеси навреме.

Новата система в Обединеното кралство ще започне от основата, че субсидиите са разрешени, ако те следват общоевропейските принципи – осигурявайки добра стойност за британските данъкоплатци, като същевременно се присъждат своевременно и ефективно. По този начин ще се даде възможност на публичните власти да предоставят субсидии там, където са необходими, без да се сблъскват с прекомерна бюрокрация. Системата няма да бъде връщане към неуспешния подход от 1970 г. на правителството, което се е опитвало да управлява икономиката чрез избор на „победители“ или спасявайки неустойчиви компании.

Делегираните правителства ще бъдат упълномощени за първи път да решат дали могат да издават субсидии, следвайки набор от общоевропейски принципи. Новата система ще гарантира и равноправност между отделните части на Обединеното кралство, тъй като ще забрани концентрирането на субсидии само в определени райони. Това ще спомогне за изравняване в цялата страна, като предотврати „състезания по субсидиране“ между публичните власти, които се конкурират за привличане на един и същ бизнес.

Например, тя ще гарантира, че уелската фирма не е несправедливо подбивана или в неравностойно положение от решение за субсидия в Англия и обратно. Това също ще означава, че големите компании не могат да играят срещу регионите, нациите и градовете в Обединеното кралство в състезание за извличане на полза от субсидията на данъкоплатците.

Повече за новата система очаквайте в новия брой на вестник БГ БЕН, който излиза на 9 юли.