June 30, 2021

Британското образование се смята за едно от най-добри-те в света. От топ 100 университета в света 18 се намират във Великобритания. Не е чудно, че студенти от цял свят решават да завършат образованието си в Обединеното кралство. Повечето от тях избират Лондон за своя дестина-ция и вследствие на това в Лондон има повече чуждестран-ни студенти от всеки друг град в света. В днешния брой ви запознаваме с част от нашите партньори и условията за септемврийските приеми.

Anglia Ruskin University
Л о к а ц и я : F a r r i n g t o n ( Ц е н т р а л е н Лондон) или E a s t I n d i a Quay (Източен Лондон).График на о б у ч е н и е :Два дни през с е д м и ц а т а или две вече-ри + събота. Специалности:

  • Бизнес и човешки ресурси с приравнителна година (Бакалавър)
  • Бизнес и право с приравнителна година (Бакалавър)
  • Бизнес и маркетинг с приравнителна година (Бака-лавър)
  • Бизнес и туризъм с приравнителна година (Бакалавър)
  • Здравеопазване и социални грижи с приравнителна година (Бакалавър)
  • Интернационален Бизнес мениджмънт с приравни-телна година (Бакалавър)
  • Бизнес и здравеопазване с приравнителна година (Бакалавър)
  • Бизнес и хотелиерство с приравнителна година (Ба-калавър)
  • Финанси и счетоводство с приравнителна година (Бакалавър)
  • Бизнес и събития с приравнителна година (Бакалавър