June 28, 2021

Повече от 55 000 нови работни места са създадени през миналата година благодарение на чуждестранни инвестиции в Обединеното кралство. Най-голямо увеличение на работните места се наблюдава в Шотландия, Югозападна, Източна Англия и Западен Мидландс.

Новите данни показват, че чуждестранните инвестиции се изравняват в цяла Великобритания. Въпреки икономическото забавяне в световен мащаб, свързано с пандемията, Обединеното кралство остава едно от най-привлекателните места в света за инвестиране с 1538 проекта за преки чуждестранни инвестиции през финансовата 2020/2021 година. САЩ продължават да бъдат най-големият инвеститор там, а на второ място се нарежда Индия. Силни остават и инвестициите, които идват от Франция, Германия и Канада. Междувременно през миналата година се наблюдава и ръст на преките чуждестранни инвестиции във Великобритания от Швеция, Швейцария, Холандия и Южна Африка.

Новите работни места, създадени от проекти за преки чуждестранни инвестиции в Югозапада, са нараснали с 52% през последната финансова година. Източна Англия и Западен Мидландс привлякоха по-голям брой нови работни места, отколкото нивата преди пандемията, а в Шотландия се наблюдава увеличение на новите работни места от 10% . Уелс привлече 72 нови инвестиционни проекта, в сравнение с 61 и 52 през предходните години.

Индустрии като храни и напитки, творчество и медии, околна среда, инфраструктура и транспорт, както и биотехнологии и фармацевтични продукти, допринесоха за увеличаването на работните места в цялата страна.