July 26, 2022

86% от британците, участвали в проучването на мненията и начина на живот през юни, отчитат продължаващо увеличение на разходите на живот. Данните, събрани от допитването в периода 6-17 юли, показват, че на 21% от анкетираните им се е наложило да вземат на заем пари или да теглят повече кредити в сравнение със същия период на миналата година.

Почти половината британци са установили, че няма да могат да пестят пари през следващите 12 месеца. Също 50% от анкетираните съобщават, че през последвинет две седмици харчат повече от обикновено за хранителнителни продукти, за да получат това, което обикновено купуват.

Кризата оказва влияние и върху международните пътувания. Сред възрастните, които са пътували в чужбина през последните 4 седмици, една трета (33%) твърдят, че са преживели смущения. Най-често, около 92% от случаите, това се дължи на закъснели полети и повече време за чакане на самолет. 54% сигнализират за по-дълги от нормалното опашки на летището.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!