March 15, 2024

Учители от българските училища в 15 държави обсъдиха иновативните методи и материали на преподаване по история и геограия на България. Срещата по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ се проведе в Лисабонския университет и на нея присъства вицепрезидентът на България Илияна Йотова.

“Огромна е вашата мисия – не само да научите на български език българчета, родени зад граница, но и да им да обясните що е Родина, да ги научите да мислят на български език, да познават големите български автори, българската литература и българската история”, с тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова се обърна към учители в български неделни училища в чужбина.

В изказването си Илияна Йотова подчерта, че неделните училища са най-големият успех, най-видимият резултат в политиката с българите в чужбина. По думите й те се превръщат в своеобразни духовни центрове, тъй като в тях нашите сънародници се чувстват като общност, там се пази българското самосъзнание.

Събитието се организира от Министерството на образованието и науката и Португалско-българската асоциация „Св. св. Кирил и Методий”, към която е едноименното българско неделно училище в Лисабон. Партньори са Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Асоциацията на българските училища в чужбина.

В поздравителния адрес от българския министър на образованието професор Галин Цоков се подчертава, че професионалният опит и всеотдайността на учителите от българските училища в чужбина, познаването на традициите на чужди образователни системи са ценен потенциал за промяна на структурата на образованието, за насочване на усилията към придобиване на нови умения.

По време на форума стана ясно, че българските неделни училища през тази година ще могат да разчитат на повече средства по трите национални програми на Министерството на образованието и науката. Това са „Роден език и култура зад граница“, “България – образователни маршрути“ и “Неразказаните истории на българите“

От МОН коментираха, че двустранната комуникация и обмен на идеи и добри практики, съобразени със спецификата на държавите с български общности и училища, е от ключово значение за поддържането на съзнанието за единство и принадлежност към България.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!