May 23, 2023

24 май – най-светъл български празник! И гордост, че сме българи. Независимо къде сме по света. Вълнението е най-голямо сред българските учители, включително и тези в Англия. БГ БЕН публикува един емоционален разказ на учителката Ваня Мержданова от българското училище “Боянъ Мага” в Лондон.

Ваня Мерджанова, учителка

Пътувам по ShaftesburyAvenue към училище „Боянъ Мага”,

където преподавам български език.

Неусетно ароматът на люляк и рози през май ме връща в детските ми

спомени за едно българско училище…

…На седем години съм и празнуваме българските букви. На главата ми като ангелски крила се поклащат две големи панделки. Между тях царствено е поставена хартиена корона, на която красиво е изписана буквата У. Пристъпвам развълнувано от крак на крак и смутено си мисля, че на мен се падна най- трудната буква…

Как можех да знам, че години по-късно, тази буква щеше да стане моя

съдба!?

Това беше началото на живота ми с главно У:

Ученичка, училище, учебници, уроци, университет, учител, уча,

ученици…..

Човек може да смени страната, в която живее, но не може да избяга от

призванието си…

Мислите ми се връщат към предстоящия само след няколко дни празник 24 май. И тази година ученици, учители и родители от училище „Боянъ Мага” ще организираме празничен концерт.

Вълнението и днес е голямо

Малките азбукарчета ще ни разкажат за буквите, ще ни подарят букети от

стихове. Учениците от четвърти и пети клас ще ни отведат по трудния път, който са изминали нашите букви. Големите ученици ще рецитират стихове от български поети. Групите по народни танци ще ни омаят с български ритми. Хорът към училището ще изпълни прекрасни народни и възрожденски песни.

Гръмко изпетият химн „Върви, народе възродени” ще ни изпълни с гордост от великото дело на двамата братя и отговорност за бъдещето на българските букви…

Наближавам училището. Отдалече съзирам ранобудните и усмихнати учителки. Гледам ги с възхищение. Всяка една от тях може да бъде в ролята на св.св. Кирил и Методий. А нашите ученици могат да са като Климент, Наум, Сава, Ангеларий или Горазд.

Вярвам, че докато има българи, където и да са по света, които почитат и пазят буквите от нашата азбука, ще го има и езика ни.

И нас самите….


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!