February 9, 2024

На 3 март в Български културен институт Лондон се открива изложбата „Древните съкровища на България“. Специални гости на тържественото откриване ще бъдат Снежана Йовева-Димитрова – директор на Държавния културен институт към министъра на външните работи, проф. д-р Румяна Прешленова – директор на Института за балканистика с Център по тракология, и главен асистент д-р Александра Миланова – научен координатор на Института за балканистика с Център по тракология.

Изложбата „Древните съкровища на България“ е изготвена от екип на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ-БАН) в изпълнение на Националната научна програма „Развитие на българистиката в чужбина“.

Материалите са на ИБЦТ-БАН, създадени по проект „Булгариана“ от проф. д.н. Валерия Фол и Николай Генов, фотограф.

В експозицията са включени общо 26 пана с фотографии на художествено изработени златни и сребърни предмети с изключителна историческа стойност – скъпоценни съдове, бижута, оръжия и други артефакти, намерени на територията на днешна България. Сред тях са шедьоври от световноизвестното Панагюрско съкровище, образци от Варненския халколитен некропол (V хил. пр. Хр.), от Боровското, Вълчитрънското, Летнишкото, Рогозенското и други съкровища. Показаните предмети са безценно свидетелство за висок художествен стил в древността и удивляват със своята забележителна орнаментика и изящност.

Изложбата се представя в партньорство с Държавния културен институт към министъра на външните работи на РБългария.

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!