June 3, 2023

Повече от 1 милион служители на NHS в Англия, включително медицински сестри, парамедици и оператори на тел. 999, ще получат увеличение на заплатите със задна дата от април. Средно с £2750 ще се повиши заплатата на новоквалифицирана медицинска сестра за две години. Персоналът също ще получи еднократен бонус за изоставане, който ще е поне £1250. Това стана възможно след споразумение между правителството и синдикатите.

Бонусът ще се определя въз основа на това колко опит имат служителите и на базата на групата на заплащане на индивида.

Споразумението предвижда отговарящи на условията служители на Програма за промяна да получат неконсолидирана награда от 2% от заплатата на лицето за 2022 до 2023 г. Това е в допълнение към увеличението на заплащането от най-малко £1400. За 2023 до 2024 г. правителството даде на служителите от Програмата за промяна 5% консолидирано увеличение на заплащането на стойност поне £1065.

Сделката също така ще осигури по-високо увеличение на заплатите за най-нископлатения персонал на NHS, като заплатите на всички в групи 1 и 2 ще бъдат повишени до същото ниво.