January 28, 2023

16% от възрастните в Обединеното кралство са засегнати от икономическо насилие. За такова се смята всеки случай, когато някой по принудителен или контролиращ начин е отнел способността на дадено лице да придобива, използва и поддържа икономически ресурси. Данните бяха оповестени от Refuge, благотворителната организация, която се бори с домашното насилие.

Проблемът е изключително голям и той се разраства по време на пандемията от коронавирус и е част от ескалацията на домашното насилие по време на ковид ограниченията. Затова на държавните служители на първа линия се предоставя нов инструментариум, който има за цел да ги улесни в идентифициране на случаите на икономическо насилие, съобщиха от правителствената пресслужба. За целта те ще бъдат обучени и ще могат да разпознават първите признаци на икономическа злоупотреба, така че да са в състояние да подкрепят уязвимите хора.

Практиката сочи, че жертвите на този род престъпления могат да бъдат принудени от насилника да трупат задължения, а също и да предоставят получаваните от тях обезщетения и работни заплати.

Държавните служители, включително и тези от HMRC и DWP, ще могат да разпознават знаците, които потърпевшите неволно дават и ще създават подходяща среда, за да разкрият своите преживявания.

„Икономическата злоупотреба е отвратително престъпление и ние сме решени да използваме всички лостове на правителството, за да го изкореним. Това е проблем, който често е трудно да се забележи, и този нов инструментариум ще даде на персонала на първа линия методите, които да помогнат за идентифицирането и защитата на уязвимите хора“, каза министър Джереми Куин.

Кои са най-често срещаните форми на икономическа злоупотреба

 Икономическото насилие може да има много различни форми, а най-често срещаните са следните:

  • Насилниците възпрепятстват жертвите да поискат подкрепа, на която имат право, за да ги направят финансово зависими
  • Жертвите не могат да съобщят финансовото си състояние и следователно не могат да получат достъп до държавна подкрепа
  • Потърпевшите не могат да поискат издръжка поради това, че насилникът поставя всичко на тяхно име
  • Насилниците получават достъп до финансова информация относно жертвата без съответното съгласие

Жертвите често се оказват с множество дългове от различни източници

От специализираната благотворителна организация Surviving Economic Abuse (SEA) съобщават, че седем от десет професионалисти на първа линия съобщават, че броят на жертвите на икономическо насилие, идващи в тяхната организация за помощ, се е увеличил от началото на пандемията. „Преживелите жертви често се оказват с множество дългове от различни източници. Като се има предвид тази драстична картина, жизненоважно е както публичният, така и частният сектор да осигурят информирана подкрепа на жертвите, за да могат да продължат напред с икономическа безопасност и стабилност“, подчерта изпълнителният директор на Money Advice Plus Карън Перие.

За първи път този вид престъпления е включен и в Закона за домашното насилие от 2021 г., което е още едно доказателство за пагубното въздействие, което може да има върху живота на потърпевшите.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!