July 25, 2022

Комисията за ниско заплащане публикува доклаз за неспазване на прилагането на минималната почасова заплата сред производителите на текстил в Лестър. Страхът и несигурността обаче остава сред водещите причини за допускане на нарушения при изплащането на възнагражденията, тъй като голяма част от работниците се притесняват да свидетелстват затова. От 2020 година множество агенции са извършили широкомащабни съвместни операции по правоприлагане в Лестър, отчасти в отговор на постоянните доклади за експлоатация и недостатъчно заплащане. В тях обаче има сериозно разминаване – правоприлагащите органи са открили сравнително малко случаи на неспазване на изискванията в Лестър, докато комисарите са разговаряли с други органи и лица, които смятат, че неспазването е широко разпространено и явно.

Докладът на Комисията за ниско заплащане очертава три потенциални обяснения затова. Първо, от положителна страна, скорошните промени в текстилната индустрия означават, че някои доказателства за неадекватно заплащане вече са в миналото. От друга страна обаче, уязвимостта на работниците означава, че те може и да не са склонни да предоставят информация за допускани нарушения. Третата опция за това разминаване може да се дължи на възможността работодателите да прикрият недостатъчно заплащане от разследващите органи.

„Доказателствата, които чухме от работниците в Лестър, бяха поразителни. Въпреки известен положителен прогрес напоследък, несигурността на работните места, отровната култура на работното място и ниските очаквания поставят работниците в капан на работни места с лошо качество и уязвими за експлоатация. Същите тези фактори означават, че е малко вероятно те да докладват за злоупотреби, което подкопава усилията за налагане на правата на работниците. Случаят с Лестър не е единствен. В Обединеното кралство работниците в несигурни позиции са изправени пред едни и същи препятствия, със същите последствия. Проблемът изисква цялостни действия, включително да се даде на тези работници по-голяма сигурност по отношение на работното време и доходите им“, каза Браян Сандерсън, председател на LPC.

Комисарите уточняват, че процесът на докладване на злоупотреби не работи за най-уязвимите нископлатени работници. Също така не успява да ангажира организациите на трети страни, на които работниците могат да се доверят повече. Затова комисарите препоръчват HMRC да търси начини за справяне с тези проблеми.Те отчитат, че съществува „информационна празнина“ между това, което индустрията и представителите на гражданското общество смятат, че са докладвали на официалните органи, и това, което те могат да споделят и да предприемат действия.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!