August 9, 2022

37 600 британски лири е бил средният доход на домакинство в Обединеното кралство през финансовата 2021 година, преди облагане с данъци и начисляване на помощи. На практика това означава, че той се е увеличил с £3600.

Преди данъци и обезщетения средният доход на най-богатата част от  домакинствата е £107 600, който е 13 пъти по-висок от средния доход на най-бедните в страната (£8 200). След паричните помощи и облагане с преки данъци, средният доход на най-богатите домакинства е почти шест пъти по-висок от този на най-бедните, а след всички данъци и помощи е около четири пъти по-висок.

Паричните обезщетения имаха най-голямо въздействие върху намаляването на неравенството в доходите. За сметка на това косвените данъци като ДДС го увеличиха с 3,8 процентни пункта. Най-бедните са платили 22,9% за косвени данъци, в сравнение с 9,1% за най-богатата пета от хората през финансовата 2021 г.

Експертите отчитат и още една тенденция – увеличение на хората, които поучават повече помощи, отколкото плащащи данъци. От 47,5% те са стигнали до 54,2% през миналата година, което е най-голямото повишение от 1977 година насам. Причината за това е и пандемията от коронавирус.

 

 

 

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!