April 19, 2024

Средният годишен доход на българина за 2023 година е в размер на 10 846 лева, което е ръст с 20,4% в сравнение с 2022 година. Това показват последните данни на Националния статистически институт в България.

Спрямо 2014 година средният годишен доход се е повишил двойно. Повече от 2 пъти обаче са се повишили и разходите. През 2023 г. българските домакинства са изразходвали 10 044 лв. средно на лице, което е с 19.7% повече в сравнение с 2022 година. За периода 2014 – 2023 г.

През миналата година се наблюдават и промените при потреблението на основни хранителни стоки. Най-голямо намаление в потреблението, в сравнение с 2022 гдина, има при хляба и тестените изделия. За сметка на това българите са увеличили консумацията на месо, плодове, безалкохолни и алкохолни напитки.

Статистическите данни показват още, че покупателната способност на домакинствата нараства през 2023 г. спрямо 2022 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-голямо е увеличението на покупателната способност при млечните масла, зрелият фасул и хляба.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!