October 13, 2022

Британският министър на труда и пенсионното дело Клои Смит разговаря с бизне лидери Policy Exchange и очерта своята визия за осигуряване на по-добре платени и по-качествени работни места в Обединеното кралство. Целта е да се разрасне икономиката и да се разгърне потенциала на пазара на труда, който да стимулира просперитета и да предостави възможности за всички.

Министърът посочи, че е изключително важно бизнесът да има своята роля за стимулиране на растежа. Беше отправен и призив той активно да се намеси за намаляване на икономическата неактивност, като инвестира в прогреса и здравето на своята работна сила.

Срещата и първата реч на социалният министър Клои Смит идва в момент, когато последните данни показват, че нивото на безработица е почти рекордно ниско, а броят на хората, наети в компании, остава висок.

Държавният секретар обаче подчерта, че милионите незаети длъжности в цялата страна представляват неизползван потенциал и правителственият фокус е да се помогне на хората от всякаква работоспособна възраст и обстоятелства да се върнат на работа и да имат възможност да напредват.

„В замяна на това, че правителството помага на предприятията да запълнят свободните си работни места, ние очакваме работодателите да инвестират в развитието и здравето на своята работна сила. И това е решаваща стъпка, за да гарантираме, че няма да се сблъскаме с подобни предизвикателства на пазара на труда в бъдеще“, каза Клои Смит.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!