May 17, 2023

Първата тримесечна оценка на реалния брутен вътрешен продукт на Обединеното кралство показва, че икономиката се е увеличила с 0,1% през първото тримесечие на 2023 г. Месечната оценка отчита, че БВП е спаднал с 0,3% през март след увеличение от 0,5% през януари 2023 г. и липса на растеж през февруари. Това показва данните на Националната статистика на страната.

Ръководителят на изследванията в Камарата на британските търговски камари Дейвид Хариер подчерта, че Обединеното кралство избягва рецесия и показва устойчивостта на бизнеса, който трябва да издържа на сериозни насрещни ветрове.

„Това обаче също означава, че сме в период на почти никакъв растеж. Основните проблеми, засягащи британския бизнес, като безпрецедентна инфлация, шокове в цените на енергията и рекордно напрежение на пазара на труда, не са изчезнали. По-нататъшното повишаване на лихвения процент също ще засегне фирмите, които са прибягнали до използването на финанси за управление на паричния поток. Сега правителството трябва да действа бързо и да изготви план за икономически растеж, за да смекчи въздействието на тези шокове. Бизнесът трябва да види намаляване на разходите и тежестта на международната търговия, особено с ЕС, както и подкрепа за онези, които продължават да бъдат засегнати от рекордни разходи за енергия“, подчерта Дейвид Хариер.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!