November 2, 2023

Нов глобален център, базиран в Обединеното кралство, ще бъде натоварен със задачата да тества безопаснотта на нововъзникващите типове изкуствен интелект. Това стана ясно след проведената глобална среща във Великобритания, в която се включиха световни лидери и най-добрите технологични компании. На форума беше обсъден план, който включва тестване на модели както преди, така и след внедряването, и ролята на правителствата в тестването, особено за критични вреди за националната сигурност и безопасност на общество.

Участниците се съгласиха, че правителствата играят ключова роля за прилагането на външни тестове за безопасност. Затова беше споделена амбиция да се инвестира в капацитета на публичния сектор за тестване и други изследвания на безопасността, а също и да се споделят резултатите от оценките с други държави, когато е уместно. Своевременно ще се работи и за разработване на споделени стандарти в тази област, който да  доведе до полагане на основата за бъдещ международен напредък по отношение на безопасността на изкуствения интелект през идните години.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!