March 31, 2022

През последното тримесечие на миналата година Брутният вътрешен продукт на Обединеното кралство нарасна с 1,3% в сравнение с данните от предходното тримесечие, показва официалната статистика на ONS.

Най-голям принос от гледна точка на продукцията имаха дейностите по здравеопазване и социална работа, водени от увеличените посещения на общопрактикуващи лекари в началото на тримесечието и голямо повишение на дейностите по тестване и проследяване на коронавирус, както и удължаване на ваксинационната програма.

Годишният ръст на БВП през миналата година е бил 7,4%, което е най-голямото увеличение от Втората световна война. За сравнение през първата година от пандемията от коронавирус, беше отчетен от 9,3%, което беше в резултат на първоначалното въздействие на ситуацията. пандемията на коронавирус и ограниченията за общественото здраве, имаше възстановяване на БВП, което отбеляза годишен ръст от 7,4% през 2021. Това е най-голямото годишно увеличение на БВП след Втората световна война според оценките на Bank of England (XLSX, 28,4MB).