September 12, 2023

Последните данни на Националната статистика показват, че във Великобритания е отчетен ръст на наетите служители през август с 1,5% в сравнение със същия период на 2022 година, а с 3,9% от февруари 2023 година.

Между август миналата година и август тази година е имало намаление от 41 000 служители на заплата на възраст под 25 години. През същият период наетите служители на възраст от 35 до 49 години са се увеличили със 174 000.

В същото време се бележи и увеличение на възнагражденията с 6,7%. Ръстът в периода от май до юли е със  7,8%, докато отчетената инфлация, която показва увеличението на цените на стоките и услугите, е 7,9%.

Средното месечно заплащане през август е било £2260. Данните показват още, че 10% от наетите служители са печелили сума равна или по-малка от £751 на месец, а 90% около £5410.

Повече подробности по темата и последни данни можете да прочетете в новия брой на вестник БГ БЕН, който излиза на 22 септември.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!