March 7, 2023

Работодателите в Обединеното кралство са поискали от своите работници да положат безплатен труд на стойност 26 милиарда паунда през миналата година. Това показва последното проучване на TUC. От синдикатите настояват мениджърите да подкрепят персонала чрез определяне на разумни работни натоварвания и въвеждане на политики за защита срещу „прегаряне“.

Основната констатация в проучването на TUC разкрива, че 3,5 милиона души са полагали неплатен извънреден труд през 2022 г., като са изработвали средно по 7,4 неплатени часа на седмица. Във финансово изражение това означава, че тези работници са положили труд за още £7200 годишно, които обаче не са платени.

Лек спад на неплатения труд се регистрира през миналата година

Макар и малка надежда, че тези негативни практики са към своя край, дава тенденцията за намаляване на неплатения извънреден труд през миналата година в сравнение с данните от 2021 г. Засегнатите работници през 2022 г. са с близо 300 хиляди по-малко от предходния период. Все още обаче няма ясна дългосрочна тенденция за спад, твърдят синдикалистите.

Най-засегнатата професия от полагането на неплатен извънреден труд е учителската. Следват мениджърите и директорите, което означава, че допълнителните отговорности, които се възлагат от работодателите, не се управляват правилно.

Неплатеният извънреден труд е по-често срещан проблем в публичния сектор, където са засегнати 1 от 7 работници (14,8%). В частния сектор този проблем засяга 11,7% от служителите.

Най-високият дял на работници, които са положили неплатен извънреден труд, е в Лондон – 16,7%. Средният процент в национален мащаб е 12,5.

Под заплаха е защитата на регламентираното работно време

В края на тази година действащото законодателство на ЕС, което касае защитата на служителите при определяне на работното им време, ще бъде отменено. Това на практика означава, че са застрашени правата за максималното седмично работно време, ежедневните и седмичните почивки между работните смени и платеният годишен отпуск.

Министрите могат да решат да запазят съществуващите правила. Те обаче все още не са предоставили график за приемане на необходимото законодателство, което да замени европейското, сигнализират синдикалистите.

„Работниците трябва да получават заплащане за работата, която вършат. Никой няма против да има повече часове от време на време. Но работодателите не трябва да разчитат на неплатен извънреден труд – това е просто експлоатация. С недостига на персонал в много индустрии интензивността на работата и натискът да се работи повече дни е голям проблем. И дългогодишните права, които работниците имат, висят на косъм. Независимо дали сте гласували за Brexit, или не, никой от нас не е гласувал за отнемане на защитата на работното ни място. Министрите трябва да отменят преминаването през парламента на законопроект, който излага тези права на риск“, каза генералният секретар на Конгреса на британските профсъюзи Пол Новак.

Той подчерта, че работниците в публичния сектор полагат повече от 8 милиона часа седмично неплатен извънреден труд.

„Те не могат да продължат само с благодарност. Персоналът започва да „изгаря“ и напуска професиите си. Първата стъпка за разрешаване на кризата с набирането на персонал е да дадем на служителите в публичния сектор увеличенията на заплатите, които са спечелили“, каза Новак.

Според него това ще помогне да се задържат хората, благодарение на които се поддържа функционирането на училищата, болниците и други жизненоважни сектори в Обединеното кралство.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!