March 4, 2022

Първи сигнал за раздвижване на икономиката във Великобритания – продажбите на дребно през месец януари се увеличиха повече от очакваното. Това на практика компенсира драматичния спад през декември миналата година, когато вълната от новия вариант на коронавируса Омикрон принуди хиляди жители да останат по домовете си, което се отрази и на покупателната способност.

През януари продажбите на дребно са се увеличили с близо 2% в сравнение с последния месец на миналата година, когато беше отбелязано понижение от  4%. Интересен факт е, че продажбите са с 3,6% над нивата им преди пандемията от коронавируса от февруари 2020 г.

Икономистите очакваха ръстът през миналия месец да е около 1%, но той достигна до 1,9%, показват данните на Националната статистика. Положителна е и тенденцията в сравнение с месец януари 2021 година – продажбите са повече с 9,1%.

Статистическите данни показват още, че има увеличение на продажбите при нехранителните стоки, които през миналия месец са нараснали с 3,4% в сравнение с декември. Най-голямо увеличение бележат стоките за бита, които подобряват условията на живот в домовете. За сметка на това обаче се отчита понижение при продажбите на хранителните стоки с 2,3%.

Продажбите на автомобилни горива са нараснали с 4,1% след спад от 5,0% през декември 2021 г. Това се обяснява с премахването на ковид ограниченията и възобновяване на присъствената работа в офисите. И този показател е с 3% по-висок от данните преди пандемията през февруари 2022 година.

Очаквано онлайн продажбите бележат спад с 25,3% през януари 2022 г., но въпреки това остават на по-високи нива отпреди пандемията.

Девет от десет фирми с един сайт вече търгуват

До края на януари 2022 г. повече от 9 на всеки 10 (93%) от фирмите с един сайт съобщиха, че в момента търгуват, спрямо 89% в началото на юли 2021 г. Най-високият процент (97%) е отбелязан в Уелс и Северна Ирландия, а най-ниският (92%) в Англия. Уелс отбеляза ръст от 11 процентни пункта в бизнеса с един обект, който отчита спад в оборота между края на юни 2021 г. и средата на януари 2022 г. (33% до 44%). Там се наблюдава най-висок дял на фирмите, които отчитат спад в оборота си.

В средата на януари 2022 г. беше изчислено, че 29% от служителите на бизнеса с един сайт в Обединеното кралство или работят от вкъщи, или използват хибриден модел на работа. Англия е страната с най-висок отчетен дял – 32%, докато най-ниският докладван процент е в Уелс – там той е 18%.

Във всички сектори Лондон достига много по-висок дял от хората, работещи от дома или използващи хибриден работен модел, отколкото други региони, като той достига до 50% за всички индустрии.

 Увеличава се производителността на труда

Производителността на труда, измерена чрез продукция на работник, надхвърли нивата преди пандемията от COVID-19 за първи път в края на 2021 г. Тя е била с 0,8% над средното за 2019 г.

По време на пандемията от коронавирус производителността на труда се различаваше от продукцията на час, тъй като схемата за отпуск доведе до намаляване на отработените часове, като същевременно запази работниците на работа.

Въпреки че продукцията на работник се върна над нивата преди пандемията от  коронавирус през 4-ото тримесечие на 2021 г., общият брой отработени часове в икономиката остават непроменени – с 2,4% под средното ниво за 2019 г. Това предполага спад в средното работно време на работниците, които не са били в отпуск. Четвъртото тримесечие на 2021 г. включва и първоначалните ефекти на варианта Omicron на коронавируса, което може да е довело до намаляване на  работно време поради самоизолация и болест.

Производството на отработен час е с 2,3% над средното за 2019 г. през 4-ото тримесечие на миналата година, което е ръст от 1% спрямо предходното тримесечие. Този растеж се дължи на увеличение с 1% на брутната добавена стойност (БДС), тъй като няма промяна в отработените часове.