July 17, 2023

Великобритания е единствената страна от групата на седемте най-развити световни икономики, в които инфлацията все още нараства. Това стана ясно от данните на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Британският премиер Риши Сунак призна пред парламента, че инфлацията във Великобритания се оказва по-устойчива от очакваното. Той обаче беше категоричен, че това не означава, че политиките, които провежда кабинетът за нейното овладяване, са погрешни.

Има ли светлина в тунела и какво мисли бизнесът

Тримесечното икономическо проучване на Британската търговска камара отчита първи сигнали за отслабване на инфлационния натиск. По-малко от половината (45%) от фирмите в Обединеното кралство очакват цените им да се повишат през следващите три месеца, тъй като натискът върху разходите отслабва. За първи път от 2021 година този процент пада под 50.

Бизнесът обаче отчита, че разходите за труд са най-големият двигател на покачването на цените, като тази причина е посочена от 68% от предприятията. Остават големите секторни разлики, като 75% от производителите посочват суровините като основен фактор, движещ увеличението на цените, докато в хотелиерството 85% от фирмите са най-притеснени от разходите за комунални услуги. В търговията на дребно най-малко се притесняват от разходите за труд, като 56% го посочват като проблем, срещу 64%, които отбелязват комуналните услуги, и 67% – суровините.

Данните от проучването, направено сред 5000 фирми, 92% от тях малки и средни предприятия разкриват, че бизнес представянето в различните сектори варира значително.

Растежът на бизнес активността остава слаб, няма промяна в продажбите и паричните потоци

Процентът на фирмите, отчитащи увеличени продажби на вътрешния пазар, остава до голяма степен статичен, като 35% отчитат такива (като цяло непроменено спрямо 34% през последното тримесечие). 24% съобщават за намаление, а 41% казват, че няма промяна.

Фирмите продължават да отчитат спад в паричните потоци, а не увеличение и отново картината остава до голяма степен непроменена от първото тримесечие на 2023 година.

Малко над едно на всеки четири (26%) предприятия казват, че паричният им поток се е увеличил през последните три месеца, което е ръст с едва 1%. В същото време 29% са забелязали спад, тоест с 1% по-малко от предходния период.

Натискът остава най-висок в секторите на търговията на дребно и хотелиерството, като съответно 38% и 37% отчитат намален паричен поток, докато PR и маркетингът са най-положителният сектор с 33% отчетен ръст.

От Британската търговска камара констатират, че след като бизнес доверието показа признаци на възстановяване през първото тримесечие на 2023 г., сега то отново е в застой. Едва с 2% са се увеличили положителните нагласи и от 52% през първите три месеца сега 54% от фирмите съобщават, че вярват, че оборотът им ще нарасне през следващите 12 месеца. Леко подобрение има и в увереността в рентабилността, която е 44%. Минималното подобряване на тези показатели обаче не води до увеличаване на бизнес инвестициите.

Дори има спад на броя на респондентите, отчитащи увеличение на инвестициите в съоръжения и оборудване – съответно от 25% на 23%.

„Нашето изследване трябва да накара правителството и Bank of England да помислят за следващите си стъпки. Тук трябва да се постигне добър баланс. Натискайки твърде силно върху лихвените проценти, съществува реална опасност дългосрочната перспектива за икономически растеж и просперитет да бъде нарушена. Самата централна банка на Англия определи стегнатия пазар на труда като ключов фактор за упорито високата инфлация в Обединеното кралство. Ожесточената конкуренция за умения, изисквания за заплати и очаквания на кандидатите оставят много предприятия със свободни работни места, които не могат да запълнят. Правителството трябва да удвои усилията си, за да върне хората на работа и да създаде подходящи условия за работодателите да инвестират в обучение и развитие на персонала. Когато фирмите не могат да наемат и обучават от своя местен или национален пазар на труда, гъвкавата, ефективна и достъпна имиграционна система е от решаващо значение. Допълнителни предстоящи промени в търговията с ЕС, като нови митнически изисквания и такси за внос, също ще добавят възходящ натиск върху цените. Трябва да помислим внимателно за добавянето на допълнителни разходи за бизнеса, когато те вече са под напрежение”, каза генералният директор на Британската търговска камара Шеваун Хавиланд.

 

 

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!