August 31, 2022

Британското правителство готви нова регулаторна рамка, с която ще се повишат стандартите за индустриалните емисии. Целта е да се намали замърсяването на въздуха от големи промишлени предприятия чрез надграждане на съществуващите нива на опазване на околната среда. Предвижда се да се разработят по-високи стандарти за промишлени емисии, а това се налага заради Брекзит. Обединеното кралство вече се отдалечава от регулаторната рамка на ЕС и преминава към такава, която по-добре обслужва бизнеса на Острова и благосъстоянието на местните общности. Подходът на сътрудничество ще даде на индустрията по-голяма сигурност в подкрепа на инвестициите, които ще стимулират иновациите в по-чистите технологии.

Новата нормативна уредба ще позволи на регулаторите и индустрията да работят заедно, за да идентифицират и прилагат актуални стандарти, когато става въпрос за намаляване на вредните емисии.

Съгласно разрешителните, предоставени от екологичните регулатори на промишлени съоръжения, като текстилна и химическа промишленост, предприятията трябва да използват най-добрите налични техники за предотвратяване или минимизиране на емисиите и тяхното въздействие върху околната среда.

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!