December 4, 2022

Британското правителство обяви задълбочен преглед на платежните практики, а целта е да се предотвратят случаите на злоупотреби със закъснели плащания от по-големите компании към по-малките. Общата дължима сума към момента към малките фирми възлизат на £23,4 милиарда в неплатени фактури. По-голямата част от малките предприятия нямат големи баланси и не могат да се приспособят към дълги срокове на плащане или закъснения за получаване на дължимите суми, а това може да доведе до сериозноот им финансово затруднение.

Прегледът на паричните потоци ще разгледа внимателно съществуващите практики за плащане и въведените мерки, за да се гарантира, че малките фирми няма да бъдат ограбени от по-големите си клиенти. Ще бъдат разгледани и настоящите разпоредби за отчитане на плащанията и Кодексът за бързо плащане.

Уверението е, че правителството застава зад съществуващите 5,5 милиона малки предприятия в Обединеното кралство, които са неразделна част не само от икономиката на Острова, но и от общностите. Експертите посочват, че закъсненията на плащанията към малките фирми е недопустимо и представлява истинска бариера пред производителността, създаването на висококвалифицирани работни места и пред икономическия растеж.

Правителството вече демонстрира собствения си ангажимент за бързо плащане чрез законопроекта за обществените поръчки, който в момента се обсъжда в парламента. Законодателството определя изискването за 30-дневни срокове за плащане, които да се прилагат във веригите за доставки в публичния сектор. Това ще спомогне за изравняване на условията и за  насърчаване на повече фирми с по-малки бюджети да наддават за договори в публичния сектор

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!