March 8, 2022

Британското правителство стартира пилотен проект за прозрачност на заплащането, а също и поредица от инициативи, които имат за цел да подобрят възможностите за работа на жените. Участващите работодатели ще провеждат пилотни проекти, насочени към преодоляване на разликите в заплатите, като публикуват възнагражденията във всички обяви за работа.

Обявена в Международния ден на жената, нова инициатива ще се стреми да подобри прозрачността на заплащането в процеса на кандидатстване за работа и да помогне на предприятията, които искат да стигнат още по-далеч в привличането на жени на своите позиции. Доказателствата показват, че изброяването на диапазона на заплатите в обява за работа и липсата на искане от кандидатите да разкриват историята на заплатите осигурява твърда основа за жените да договарят заплащането на по-справедлива основа. Това би могло да има значително въздействие за преодоляване на различията в заплащането и справяне с неравенството във възнагражденията.

Заедно с това правителството ще стартира нова програма за връщане на работа, за да помогне на жените да се върнат в STEM (наука, технологии, инженерство и математика) кариери. Изследванията и обратната връзка на служителите показват, че връщането към ролите на STEM, след отделяне на време за грижа за близките, може да представлява значителни предизвикателства. Тази нова програма ще помогне на организациите да наемат и задържат талантливи служители, които често се пренебрегват поради празнина в автобиографията им. Ще бъде предоставена подкрепа за обучение, развитие и заетост на онези, които са отделили време за грижи.