October 27, 2021

Правителството на Обединеното кралство ще предостави милиарди за изпълнение на приоритетите на британския народ, като инвестира в по-силни обществени услуги, изравнявайки възможностите, стимулирайки растежа на бизнеса и помагайки на работещите семейства с разходите за живот. Това обяви финансовият министър Риши Сунак при есенния преглед на бюджета.

Изнасяйки прегледа на бюджета и разходите, Риши Сунак представи план за инвестиране в по-силни обществени услуги, като общите разходи по пера нарастват със 150 милиарда британски лири годишно до 2024-2025 г., което е увеличение от 90 милиарда британски лири в реално изражение. Това е най-голямото повишение на общите ведомствени разходи, което се прави от всички правителства до момента през този век.

Сунак очерта и основните пътища за създаване на работни места, подобряване на уменията, наваксване в изоставането на NHS, а също и увеличаване на полицаите на обществени места. Наред с това се предвижда изграждането на нови домове, болници и училища.

Финансовият министър обяви нови фискални правила, за да гарантира, че публичните финанси остават на устойчив път.

Представяйки преглед на бюджета и разходите в парламента, министърът на финансите Риши Сунак каза, че финансовата рамка осигурява по-силна икономика за британския народ, която се възстановява по-бързо от основните конкуренти на страната. Параметрите на бюджета дават възможност за по-силни публични финанси и контрол на националния дълг, а също и за по-голяма заетост и намаляване на безработицата.

„Растеж, работни места и спад на дълга: нека няма съмнение – нашият план работи. Това е така, тъй като последните данни показват, че икономиката е на път до началото на следващата година да достигне нивата преди пандемията“, каза Риши Сунак.