March 9, 2023

47 374 са подадените заявления за гласуване в чужбина на извънредните парламентарни избори за български парламент на 2 април. Срокът изтечен на 7 март, а до 11 март ЦИК трябва да определи държавите и броя на секционните избирателни комисии. Подадените заявления за упражняване на правото на глас извън страната са с близо 3000 по-малко от предходните избори на 2 октомври миналата година.

По традиция най-много електронни заявления има от Турция – 28 286, следва Великобритания с 3343. Подадените заявления за гласуване в Гербания са 3285, от САЩ са 2081, следват Испания с 1602 и Италия 1072.

Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната също могат да упражнят правото си на глас на 2 април в съответната държава, но те ще трябва да попълнят на място декларации, че отговарят на условията и че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

На практика това означава, че активността на вота в чужбина може да е по-висока, но е възможно пред някои секции гласуването да протича по-малко, тъй като ще се попълват на място декларациите.

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!