November 28, 2022

Зъболекарите от NHS от днес получават по-справедливо заплащане за предоставяните от тях сложни стоматологични грижи на пациентите, които имат най-голяма нужда от тях. Това на практика означава, че британците ще могат да разчитат на по-достъпни дентални услуги.

Зъболекарите ще са длъжни да актуализират данните в уебсайта на касата, за да е ясно кои практики приемат нови пациенти, което също ще подобри достъпа. Новите мерки ще гарантира, че системата поддържа по-добре всички зъболекари и техните екипи, като същевременно осигурява по-добро съотношение цена-качество на стоматологични грижи за пациентите.

Преди зъболекарите получаваха еднакви плащания за всички лечения, доставени в рамките на втора група, което включва пломби и вадене на зъби, независимо от времето, необходимо за извършване на работата. По тази причина някои стоматолози не бяха в състояние да приемат пациенти, които не са посещавали зъболекар за продължителен период от време, които в резултат на това се нуждаят от по-задълбочено лечение.

Промените в договора, които влизат в сила от днес, ще осигурят по-справедливо заплащане на зъболекарите, като се вземе предвид времето, необходимо за извършване на работата.

Здравните власти коментираха, че предприетите действия няма да решат всички проблеми за една нощ, но ще помогнат за подобряване на достъпа и ще гарантира, че системата поддържа зъболекарите и техните екипи.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!