September 27, 2022

Амбициозен план за подобряване на достъпа до медицински услуги във Великобритания представи новият здравен министър Терез Кофи. Планът предвижда да се съкрати времето, за което британците получават час при общопрактикуващите си лекари, като това трябва да стане в рамките на две седмици. При спешни нужди пациентите трябва да се приемат за консултация и преглед веднага.

„Пациентите и тези, които се нуждаят от грижи и подкрепа, са мой основен приоритет и ние ще им помогнем да получат грижи възможно най-бързо и удобно. Ето защо представяме „Нашият план за пациентите“, който ще помогне за овластяване и информиране на хората да живеят по-здравословен живот, като същевременно ще повиши ефективността и продуктивността на NHS. Той определя набор от ангажименти за нашите здравни услуги, като гарантира, че създаваме по-добри пътища за пациентите във всички части на здравеопазването и социалните грижи“, каза здравният министър Терез Кофи.

За да помогне на възрастните хора, нуждаещи се от грижи, да излязат от болниците и да получат социална подкрепа, правителството стартира специален фонд, който ще разполага с £500 милиона. Целта е да се ускори безопасното изписване на възрастни пациенти от лечебните заведения тази зима, което ще освободи допълнително 13 000 легла. Очаква се тази мярка да доведе до подобряване на обслужването в спешните отделения и да намали закъсненията на линейките.

Планът също така отразява промени в пенсионните правила, за да задържи по-опитни старши клиницисти на работа. Предстои да се проучи и възможността за укрепване на системата за използване на доброволци в здравната служба, включително за подпомагане на обслужването с линейки. Предвижда се повече помощен персонал, а също и засилване на ролята на фармацевтите и новите телефонни системи.

Министърът на здравеопазването и социалните грижи призова за „национално начинание“ за подкрепа на NHS. Това включва насърчаване на доброволчеството в здравните служби. Местните партньори в здравеопазването и грижите ще могат да решат как най-добре да използват финансирането на социалните грижи, за да подобрят изписването от болницата и да задържат и наемат персонал. Финансирането от £15 милиона тази година ще помогне за увеличаване на наемането на болногледачи от чужбина, което ще допълни националната кампания за набиране на персонал, която се очаква да стартира скоро.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!