August 11, 2022

Новият скок на лихвеният процент в Обединеното кралство, който беше обявен от Bank of England като мярка за ограничаване на инфлацията, няма да доведе до този ефект. Това мнение изрази Дейвид Бхариер , ръководител на изследванията в Британската търговска камара (BCC).

Бизнесът обаче очертава като основен проблем спираловидното повишение на цените. От камарата смятат, че изключително несигурното състояние на икономиката означава, че решението на финансовата институция не е без риск за бизнеса и потребителите, които използват банкови услуги или улеснение чрез овърдрафт.

„Има много причини за настоящата инфлационна криза – глобални проблеми с веригата за доставки, търговски бариери, рязко нарастващи разходи за енергия, повишени данъци и недостиг на пазара на труда. Повишаването на лихвените проценти само по себе си няма да направи много за справяне с тези проблеми. Притеснителното е, че нашите изследвания сочат категорично, че повечето малки предприятия не инвестират за растеж и че дългосрочното доверие започва да намалява”, аза Бхариер.

От Британската търговска камара излизат с антикризисен план в три точки, който вече е изпратен на правителството. Сред тях е насърчаване на фирмите да откриват нови таланти, инвестирайки в обучението на своята работна сила. От съсловната организация смятат, че рравителството трябва да помогне на работодателите да инвестират в обучение чрез намаляване на първоначалните разходи за бизнеса и предоставяне на свързани с обучението данъчни облекчения. Експертите предлагат още и реформиране на списъка за недостигащите професии.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!